Jihočeské matky

občanské sdružení

Inspekce SÚJB v Temelíně šetří vypouštění tritia

27.9.2007
Autor: JČM

Dne 24.9.2007 zahájili inspektoři SÚJB neplánovanou inspekci v jaderné elektrárně Temelín, jejímž cílem je přešetřit postup provozovatele při vypouštění části odpadních vod obsahujích tritium dešťovou kanalizací do Vltavy, ke kterému se provozovatel rozhodl minulý týden.

Dobrá voda i nadále s nevratnými lahvemi

20.9.2007
img

Známé úsloví o poloplné a poloprázdné sklence vody připomínají smíšené pocity, které jsem si odnesla z veřejného projednání žádosti o tzv. integrované povolení pro „Výrobu nápojů HBSW Dobrá Voda“ podle zákona o integrované prevenci (IPPC) které proběhlo počátkem září.

K odpovědi české vlády Rakousku k plnění dohody z Melku

19.6.2007
Autor: JČM

Nevládní sdružení Jihočeské matky, Calla a Hnutí DUHA nesouhlasí s odpovědí české vlády na rakouskou nótu ohledně neplnění mezivládní dohody z Melku , ve které se mj. uvádí že: "dohoda z Melku je českou stranou plněna“. Dle jejich názoru nejsou všechna ustanovení smlouvy týkající se jaderné bezpečnosti naplněna.

Netajíme nic?

13.6.2007
Autor: JČM

19. května letošního roku došlo při plánovaném odstavování 1. bloku během zkoušek pádu regulačních orgánů (klastrů) k neplánovanému ručnímu odstavení reaktoru, následně byly uzavřeny všechny rychločinné oddělovací armatury na parovodech od parogenerátorů a byly
uvedeny do činnosti přepouštěcí stanice do atmosféry. Událost ohodnotil SÚJB stupněm INES 0 a podle jeho názoru nemusela být veřejnost informována.

Jihočeské matky členem sdružení KRASEC

20.5.2007
Autor: JČM

KRASEC - Krajská síť enviromentálních center<br />
více na <a href="http://www.krasec.cz">www.krasec.cz</a>

TZ- 9.5.07 -Zahájení výstavy Energie pro budoucnost

9.5.2007
Autor: JČM

Myslíte si, že jsou reaktory v Temelíně pod neustálým dohledem?

24.4.2007
Autor: JČM

« | 1 | .. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | .. | 71 | »

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Kubatova 6
České Budějovice
370 04

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...