Jihočeské matky

občanské sdružení

Spouštění JETE – mýty o nedostatku elektřiny a informační chaos

20.6.2002

Budeme bez Temelína svítit loučemi?
V souvislosti s vyhlášením regulačního stupně č.1 v elektroenergetické soustavě ČR ze strany ČEPS dne 12. června, se opětovně vyrojily úvahy, že u nás citelně chybí elektřina. Vynořuje se tak jedna z již pozapomenutých „temelínských lží„, kterými ČEZ i politici v devadesátých letech minulého století obhajovali dokončení jaderné elektrárny.

Zkušební provoz Temelína – předvolební divadlo

10.6.2002

Zástupci Sdružení Jihočeské matky a Hornorakouské platformy budou dnes v Temelíně symbolicky protestovat proti zahájení zkušebního provozu v 1. bloku jaderné elektrárny.

Tisková zpráva k zahájení štěpmé reakce na 2. výrobním bloku a k plánovanému zahájení zkušebního provozu na 1. výrobním bloku JETE

30.5.2002

Státní úřad pro jadernou bezpečnost deklaroval v médiích připravenost povolit u prvního bloku JETE etapu tzv. zkušebního provozu, která je třetí etapou tzv. aktivního vyzkoušení (1. Fyzikální spouštění, 2. Energetické spouštění 3. Zkušební provoz) dle atomového zákona. SÚJB také povolil spuštění první štěpné reakce v druhém bloku JETE. Zavezení prvního palivového souboru do aktivní zóny reaktoru je z právního hlediska zahájením tzv.

Stanovisko Jihočeských matek k udělení povolení ke spuštění první štěpné reakce v druhém bloku a k zahájení zkušebního provozu v prvním bloku JETE

29.5.2002

Na jaderné elektrárně Temelín probíhá na prvním bloku závěrečná fáze zkoušek před zahájením tzv. zkušebního provozu, druhý blok Temelína je dle údajů ČEZu a SÚJB připraven na štěpnou reakci.

Příloha tiskové zprávy Sdruženín CALLA a Jihočeských matek Instalovaný výkon zdrojů vyrábějících elektřinu v ČR ke dni 30. 4. 2002

20.5.2002
Autor: JČM

grafy Instalovaných výkonn7ch zdrojů vyrábějících elektřinu v ČR ke dni 30. 4. 2002

V Bruselu se dnes jedná o Temelínu.

13.5.2002
Autor: JČM

V Bruselu dnes probíhá zřejmě poslední jednání o standardech jaderné bezpečnosti v kandidátských zemích. Tzv. skupina WPNS (Working Party on Nuclear Safety) zde předloží závěrečnou zprávu, ve které bude hodnocen mj. i Temelín. Zpráva bude pravděpodobně přijata členskými zeměmi EU ještě v květnu. ...

Vyjádření Sdružení Jihočeské matky k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí sanace, rekultivacea vyřazování odkališť po uranové činnosti na lokalitě Mydlovary.

9.5.2002

Naše sdružení se již od roku 1995 účastní správních řízení na MAPE Mydlovary a dlouhodobě se problematikou odkališť zabývá. Při jednáních se s. p. Diamo i s MŽP jsme iniciovaly konání EIA. Přesto jsme od MŽP neobdržely vyrozumění o tom, že proces EIA byl již zahájen. Neobdržely jsme ani příslušnou dokumentaci EIA či alespoň informaci o konečném termínu pro podání připomínek k této dokumentaci. O situaci jsme informovaly dopisem MŽP - odbor posuzování vlivů dne 30. 8. 2001. Poté jsme obdržely informaci o veřejném projednání posudku, avšak bez posudku samotného. Ten jsme si pro studium musely opatřit jiným způsobem. Dokumentaci i posudek jsme prostudovaly a podáváme následující připomínky a podněty.

« | 1 | .. | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | .. | 71 | »

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...