Jihočeské matky

občanské sdružení

Stanovisko Jihočeských matek k udělení povolení ke spuštění první štěpné reakce v druhém bloku a k zahájení zkušebního provozu v prvním bloku JETE

29.5.2002

Na jaderné elektrárně Temelín probíhá na prvním bloku závěrečná fáze zkoušek před zahájením tzv. zkušebního provozu, druhý blok Temelína je dle údajů ČEZu a SÚJB připraven na štěpnou reakci.

Příloha tiskové zprávy Sdruženín CALLA a Jihočeských matek Instalovaný výkon zdrojů vyrábějících elektřinu v ČR ke dni 30. 4. 2002

20.5.2002
Autor: JČM

grafy Instalovaných výkonn7ch zdrojů vyrábějících elektřinu v ČR ke dni 30. 4. 2002

V Bruselu se dnes jedná o Temelínu.

13.5.2002
Autor: JČM

V Bruselu dnes probíhá zřejmě poslední jednání o standardech jaderné bezpečnosti v kandidátských zemích. Tzv. skupina WPNS (Working Party on Nuclear Safety) zde předloží závěrečnou zprávu, ve které bude hodnocen mj. i Temelín. Zpráva bude pravděpodobně přijata členskými zeměmi EU ještě v květnu. ...

Vyjádření Sdružení Jihočeské matky k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí sanace, rekultivacea vyřazování odkališť po uranové činnosti na lokalitě Mydlovary.

9.5.2002

Naše sdružení se již od roku 1995 účastní správních řízení na MAPE Mydlovary a dlouhodobě se problematikou odkališť zabývá. Při jednáních se s. p. Diamo i s MŽP jsme iniciovaly konání EIA. Přesto jsme od MŽP neobdržely vyrozumění o tom, že proces EIA byl již zahájen. Neobdržely jsme ani příslušnou dokumentaci EIA či alespoň informaci o konečném termínu pro podání připomínek k této dokumentaci. O situaci jsme informovaly dopisem MŽP - odbor posuzování vlivů dne 30. 8. 2001. Poté jsme obdržely informaci o veřejném projednání posudku, avšak bez posudku samotného. Ten jsme si pro studium musely opatřit jiným způsobem. Dokumentaci i posudek jsme prostudovaly a podáváme následující připomínky a podněty.

Sdružení CALLA a Sdružení Jihočeské matky z pondělí 29. dubna 2002 Státní úřad pro jadernou bezpečnost přiznává, že zkoušky na Temelíně jsou manipulované

29.4.2002

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) ve výroční zprávě za rok 2001 [1], kterou dnes projednala vláda, přiznává, že se zkouškami při spouštění JE Temelín není všechno v pořádku.

Připomínky Sdružení Jihočeské matky ke koncepci státní politiky cestovního ruchu a k hodnocení vlivu této koncepce na životní prostředí (EIA).

26.4.2002
Autor: JČM

Vyhodnocení celkové analýzy cestovního ruchu v ČR - SWOT. Podle našeho názoru by ve slabých stránkách SWOT analýzy měla být uvedena přítomnost a provoz jaderných zařízení (JETE, JEDU, mezisklady pro vyhořelé jaderné palivo stávající a plánované, plánované trvalé úložiště pro vyhořelé jaderné palivo).

Výsledek procesu EIA k 78 změnám na Temelíně - chybí důležité podklady a analýzy, zákon o EIA nebyl vždy dodržen. Stanovisko MŽP je přesto souhlasné !

23.4.2002

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo souhlasné stanovisko k 78 změnám na jaderné elektrárně Temelín v rámci tzv. procesu EIA (posuzování vlivů na životní prostředí). Souhlas s provedením těchto změn však ministerstvo podmiňuje splněním mnoha opatření ze strany investora. Jihočeské matky obdržely toto stanovisko včera.

« | 1 | .. | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | .. | 71 | »

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Kubatova 6
České Budějovice
370 04

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...