HistorieKde a kdy byla organizace založena, hlavní zaměření organizace:
Sdružení Jihočeské matky vzniklo v roce 1991 v Českých Budějovicích, oficiálně bylo zaregistrováno v roce 1992. Je to nepolitická občanská organizace, jejímž posláním je ochrana přírody a krajiny. Sdružení se snaží korigovat konzumní vztah člověka k životnímu prostředí. Za svůj hlavní úkol považuje snahu o zastavení rizikových technologií, zvláště atomové energie i dalších zdravotně závadných provozů. Podporuje prosazování alternativních zdrojů energie a omezení nadměrné spotřeby energie orientací na úspory. Pořádá přednášky na školách i pro veřejnost, semináře, konference a veřejné diskuse. Proti atomové energetice vystupuje na protestních akcích i při jednáních s úřady, státními institucemi, poslanci a senátory. Organizuje protijaderné demonstrace a petice, pořádá výstavy alternativních zdrojů energie, provozuje putovní výstavu o alternativních zdrojích energie a úspor.

Úspěchy a neúspěchy v oblasti energetiky:
Jihočeské matky jsou díky svému aktivnímu působení, především v jihočeském regionu, ale i na celostátní úrovni, důslednou a úspěšnou protiváhou jednostranné a mohutné kampaně ČEZu a jaderné lobby, které dosud výrazně ovlivňují veřejnost a mnohé politické činitele. Také spolupracují s novináři a jsou dnes sdružením dobře známým. Přes mnohé úspěchy Jihočeských matek v informační kampani, která již 9 let osvětluje nebezpečnost a neekonomičnost jadrných elektráren, se nepodařilo přesvědčit politiky, hlavně pak představitele vlády o zastavení neúspěšného projektu Temelín. Stejně tak sdružení upozorňuje veřejnost i na nebezpečí vznikající realizací megalomanských projektů, jako jsou spalovny, rekreační parky, velké drůbežářské kombináty a další, které v naší zemi rostou jako houby po dešti. Sdružení se aktivně účastní všech problematických řízení, které mají dopad na životní prostředí, protože má celorepublikovou působnost. I když se zdá, že práce sdružení nepřináší hned zlatá jablka, přesto roste počet odpůrců Temelína na základě pochopení závažných rizik, které souvisejí s jeho dostavbou, provozem i likvidací nejen elektrárny, ale i jaderných odpadů. V tomto směru sehrává Sdružení Jihočeské matky významnou úlohu.

Vztah s dalšími organizacemi v oblasti energetiky:
Jihočeské matky spolupracují úzce s nevládní organizací Calla, která se zabývá odborným poradenstvím a sídlí také v Českých Budějovicích. Odborné poradenství poskytuje Jihočeským matkám také EkoWatt. Společně s těmito odborníky byla připravena např. putovní výstava alternativních zdrojů energie. Sdružení Jihočeské matky je členem Zeleného kruhu a účastní se akcí, které Zelený kruh pořádá, především v oblasti energetiky a ekovýchovy. Nepravidelně spolupracujeme s Hnutím DUHA. Dlouholetá a úzká je spolupráce s nevládními protiatomovými organizacemi z Rakouska – Hornorakouskou platformou proti atomovému nebezpečí, Anti – Atom – International a také s Radko Pavlovcem – pověřencem Hornorakouské vlády pro Temelín.