Jihočeské matky

občanské sdružení

<b>BUDE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ NA STŘEŠE?</b>

14.1.2003
Na místě stávajícícho autobusového nádraží chce firma Mauring. s.r.o. postavit hypermarket - a na jeho střechu umístit autobusové nádraží. Zastupitelé města budou zřejmě se záměrem souhlasit, investor totiž slibuje městu k užívání polovinu parkovacích míst svého podzemního parkoviště pod hypermarketem.
Uvažovaná stavba je ovšem v rozporu s původně slibovaným úmyslem města zklidnit prostor mezi autobusovým a vlakovým nádražím po odklonění části tranzitní dopravy podjezdem pod kolejemi.
Podle již schválené urbanistické studie mělo být okolí obou nádraží parkově upraveno, mezi nimi měl být vybudován nový přechod pro chodce, neboť stávající podchod není bezpečný a je nepoužitelný pro občany se sníženou pohyblivostí či rodiče s dětskými kočárky.
Zdá se, že se naděje na kultivaci této části centra města rozplývají a projekt nádraží na střeše hypermarketu bude realizován, protože město není schopno samo zajistit dostatek parkovacích míst. Stavba a provoz hypermarketu ovšem velmi nepříznivě ovlivní životní prostředí celé okolní lokality. Přinese výrazný nárůst osobní i nákladní automobilové dopravy s nezbytným nárůstem škodlivých imisí a hluku. Nevoli obyvatel blízké obytné zástavby chce investor eliminovat výměnou oken za trojitá a doporučením větrat byty do stran, odvrácených od hypermarketu.
Ke zjišťovacímu řízení posuzování vlivů na životní prostředí se nesouhlasně vyjádřili pouze ochránci přírody.

Jaroslava Brožová, Sdružení Jihočeské matky

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...