Jihočeské matky

občanské sdružení

Historie sdružení

Občanské sdružení Jihočeské matky vzniklo nejprve jako volné neformální sdružení lidí v jižních Čechách, z nichž mnozí se již před rokem 1989 zajímali o ochranu přírody a krajiny. V období změn kolem roku 1989 spojila tyto lidi myšlenka společných aktivit za zachování přírodních a kulturních hodnot jihočeské krajiny. Převážnou část aktivistů v té době tvořily ženy.

Proto také v roce 1992, kdy bylo sdružení zaregistrováno u Ministerstva vnitra, převážil při výběru názvu organizace návrh „Jihočeské matky“. V rámci prováděných změn stanov jsme umožnily čestné členství ve sdružení i mužům. Sdružení sídlí v Českých Budějovicích.

Činnost sdružení

Činnost sdružení byla nejprve omezena na organizování veřejných vystoupeni - demonstrací v době výročí katastrofy v Černobylu. V roce 1993 už sdružení organizovalo velkou demonstraci v Českých Budějovicích a účastnilo se velké demonstrace před Úřadem vlády v Praze (před rozhodováním Klausovy vlády o dostavbě Temelína). V tomto období byla řada lidí v regionu nadšena myšlenkou, že by stavba elektrárny Temelín mohla být zastavena.

Po schválení dostavby v roce 1993 se řada věcí změnila, většina lidí, kteří před tím vyjádřili nesouhlas s elektrárnou Temelín, rezignovala na veřejný odpor. Za této situace vyvstala otázka, co dál. Na jedné straně rezignace společnosti a s tím spojené otázky, zda má ještě smysl něco podnikat, na straně druhé výzva - pokusit se ještě věci změnit, přiblížit veřejnosti odvrácenou tvář jaderné energetiky. Sdružení začalo fungovat velkoryseji.

Vytvořili jsme databázi členek a příznivců, kteří měli zájem o pravidelné zasíláni informaci, začali k nám na naše pozvání přijíždět zahraniční odborníci, kteří vystoupili na tiskových konferencích, překládaly se zahraniční studie, pořádaly se zájezdy za alternativními zdroji energie, semináře a výstavy. V této době začalo sdruženi fungovat již zhruba ve stejné struktuře a se stejnou náplni, jakou má doposud.

přílohy

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína