Jihočeské matky

občanské sdružení

JE Temelín- problém na 2. bloku

15.5.2003
Autor: JČM
Jednou dole, jednou nahoře…


Dnes ráno došlo na druhém výrobním bloku JETE ke snížení výkonu reaktoru z důvodu poruchy buzení generátoru v nejaderné části elektrárny. V současné době je (dle informací ČEZu) výkon reaktoru na 5 %.
Podle našich informací se na druhém výrobním bloku projevily problémy již v minulých dnech. Jednalo se údajně o problémy s čerpadlem, dokonce bylo prý nutné výkon reaktoru druhého výrobního bloku snížit. Takovou informaci jsme ovšem ze strany ČEZu vůbec nezaznamenali.

Ve zkušebním provozu se takovéto výkyvy výkonu již neočekávají, což uvedla i Dana Drábová pro BBC, 21. 4. 2003:
„Zkušební provoz už je něco jiného než testy. V rámci zkušebního provozu už elektrárna musí, pokud možno, plynule dodávat na plný výkon do sítě… A dispečink, tzn. přenosová soustava, počítá s plynulými stabilními dodávkami na plný výkon.“


Od začátku tohoto týdne je to již třetí výrazné snížení výkonu. „Podle našeho názoru jsou tyto opakující se situace ze strany provozovatele bagatelizovány. Provozovatel už předem sám alibisticky předpokládá vysokou poruchovost zařízení v tomto roce. Skutečnost, že s tímto argumentem (zvýšená poruchovost) přichází až nyní, po poruchách a následných sníženích výkonu na obou blocích, je, podle našeho názoru, nedůvěryhodná.“, říká Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí.

„Po poruchách a odstávkách v rámci energetického spouštění, které byly většinou označovány provozovatelem za „plánované a očekávané“, se tak v případě dalších poruch ve zkušebním provozu můžeme dočkat jejich nekritické obhajoby.
Napjatě proto očekáváme, jakými argumenty bude provozovatel obhajovat případné poruchy v komerčním provozu“ říká Monika Wittingerová ze Sdružení Jihočeské matky.

Při sledování současné situace na JETE se nám vybavují slova ze známé písně „… jednou jsi dole, jednou nahoře…“.Monika Wittingerová, Jihočeské matky, 603 516 603
Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, 777 006 241

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...