Jihočeské matky

občanské sdružení

KDO PROFITUJE Z BULVÁRU?

10.4.2002
Volby se nám kvapem blíží a tak se nedivme, že výroky představitelů všech politických stran značně přitvrzují. Nebyli bychom snad ani v Česku, kdyby naše partaje v předvolebním zápalu kromě vyhlášení obligátní mobilizace nehledaly svého úhlavního nepřítele, proti němuž by se mohly nejsnadněji vymezovat...
Volby se nám kvapem blíží a tak se nedivme, že výroky představitelů všech politických stran značně přitvrzují. Nebyli bychom snad ani v Česku, kdyby naše partaje v předvolebním zápalu kromě vyhlášení obligátní mobilizace nehledaly svého úhlavního nepřítele, proti němuž by se mohly nejsnadněji vymezovat. Jedna z našich nejsilnějších parlamentních stran tentokrát zacílila na svého staronového "démona", jemuž v uplynulých deseti let vyrostly ještě výraznější ďábelské rohy. Proti seznamu smrtelných hříchů tohoto úhlavního delikventa blednou i zločiny těch nejotrlejších estébáků: Občane, Tvým nepřítelem číslo jedna jsou zlovolní rozvraceči našich pořádků - "ekologisté", - tvrdí zástupci výše zmíněné strany, jejíž předseda ostatně už v roce 1993 získal cenu Ropáka za svůj nevlídný přístup k ochraně přírody. "Chceme formulovat otázky ochrany životního prostředí obyčejným způsobem, pro obyčejné lidi, kteří je často těžko chápou", sdělil nám nedávno jeden z lídrů této strany, jenž tak bezděky prozradil, na jak přemýšlivou vrstvu obyvatel chtějí svou propagandu nasměrovat. Ostatně, který člověk sám sebe považuje za zcela obyčejného?

Nelze pochybovat o tom, že strašení "zelenými" aktivisty najde u velké části voličstva živnou půdu. Veřejné mínění je po léta masírováno nejen výroky mnohých politiků na adresu environmentálních organizací, ale též některými sdělovacími prostředky. Vezměme třeba takový PROFIT, týdeník pro tzv. střední stav, zejména z podnikatelských kruhů. Začal vycházet v roce 1994 jako nepříliš nápadité, ale vcelku seriózní periodikum, přinášející informace převážně ekonomického charakteru. To až do doby, než se stal šéfredaktorem tohoto týdeníku bulvární publicista Přemysl Svora. "Uvažuji, že bych dělal nějaké noviny", sdělil krátce předtím v rozhovoru o své veleúspěšné knize "Sedm dní, které otřásly Hradem"….. " Přestal jsem si vážit intelektuálů, pohrdám všemi novináři. Jsou to lidé, kteří si dovolují tlačit před sebou morálku a sami dělají věci nemorálně".

Za dva roky svého působení v PROFITU dokázal z časopisu stvořit podivný slepenec náhodně posbíraných materiálů, jejichž jediným koncepčním pojítkem byla xenofobie vůči všemu, co se neslučovalo s šéfredaktorovým nesnášenlivým pohledem na svět. K těm, na něž byly nasměrovány časté jedovaté útoky, protože se znelíbili vedení redakce, patřili kromě prezidenta a několika dalších celebrit také ekologičtí odborníci i občanská environmentální sdružení. "Přední český ekoterorista Kužvart oznámil, že se osobně zúčastní protestů proti globalizaci…. Už se ví, že s ním půjde v čele průvodu s dlažebními kostkami v ruce Václav Havel….." sdělil např. Profit národu v červnu v roce 2000 a v září to ještě vylepšil: "Až třeba nějaká dlažební kostka urazí hlavu malému dítěti, které se cpe hamburgerem, lze to podle ekologistů brát jako nutné zlo ve spravedlivém boji za lepší společnost."

V podobném duchu PROFIT pokračoval, zřejmě pro osvěžení čtenářů, týden co týden. Koncem roku 2000 se tu píše: " Začalo Václavem Havlem organizované Fórum 2000. O tom, že nebylo rozdílu mezi světovými mysliteli a fanatickými demonstranty proti Mezinárodnímu měnovému fondu svědčí i to, že ochranka zabavila účastníkům Fóra před vstupem do Vladislavského sálu 60 molotovových koktejlů a půl tuny dlažebních kostek."

Na mušku si PROFIT vzal i některé mezinárodní instituce či zahraniční politiky: "OSN rozhodla, že se Země otepluje rychleji než se očekávalo. Tuto rezoluci prosadili četní delegáti Afriky a východní Asie." Hned v lednu roku následujícího týdeník uvádí: "Evropská unie se rozhodla kvůli hysterické kampani kolem tajemné nemoci šílených krav vybít dva miliony kusů dobytka. Kdo dá poslední ránu z milosti šílené Evropské unii?" Americké volby pak PROFIT okomentoval následovně: "Česká média, která už se těšila, že do Bílého domu usedne ekoterorista Gore, jsou zklamána, zvítězil zdravý rozum."

Zvláště zdařile pak vzpomenul sto padesátého výročí narození zakladatele československého státu: "Vypukly monstrózní oslavy tatíčka Masaryka ….. Když byl v roce 1935 potřetí zvolen prezidentem, nemohl už stát ani mluvit, neslyšel, neviděl a prakticky nevěděl, kde je. Havel o něm tvrdí, že to byl velký duch dvacátého století. Aby ne, závidí." Tolik jen několik ukázek z produkce zásadně nepodepsané rubriky "BYLO".

Na tvorbě plátku tak excelentního se ovšem podíleli i další autoři. "Stěží bychom mohli akceptovat vysvětlení, že průměrný český občan usiloval o svobodné volby, o možnost svobody projevu, či třeba proti kriminalizaci disidentů….Ani náhodou. Hnací silou tzv. sametové revoluce byla snaha získat možnost žít na takové ekonomické úrovni, jako lidé na západ od našich hranic, sdělil zřejmě smutnou pravdu Michal Uryč-Gazda z Liberálního institutu, zatímco Karel Kříž zde zevrubně pojednal své hluboké přesvědčení o tmelícím segmentu hnědých, rudých i zelených aktivistů. Za ideology totalitní pavědecké teorie trvale udržitelného rozvoje, srovnatelné s agresívními rozbíječi v ulicích, označil fanatické nepřátele lidské svobody Jakuba Patočku, Jana Kellera či Erazima Koháka…..

Neodpustím si ocitovat zvláště šťavnatou úvahu pana Kříže ze dne 21. 8. 2000: "…… Sám Adolf Hitler vystupoval jako zelený utopista, ostatně nacisté vytvořili nejtvrdší ekologické zákony na světě a první přírodní rezervace v Evropě. Nebudeme-li s to na tyto nebezpečné experimenty odhodlaně odpovědět, pak máme před sebou další totalitní režim, jako dříve nacismus či komunismus. Bohužel vždycky se najde dost hlupáků, kteří takové obavy tak dlouho relativizují, až nakonec skončí na hnědé, rudé či zelené šibenici." Tolik Karel Kříž, ekonom a publicista, jenž byl po jistou dobu i zástupcem šéfredaktora Lidových novin.

V PROFITU nechybělo ani vytrvalé podněcování nenávisti vůči občanům všech sousedních států, kteří jsou nepřátelští cizáci a nejhorší z nich, Rakušáci, navíc hanobí náš dokonalý Temelín.

Svou pravidelnou rubriku zde měl pro své pamětihodné xenofobní úvahy také tehdejší místopředseda, dnešní předseda České Pravice, Michal Simkanič.

Můj muž patřil k těm osvícenějším abonentům z řad podnikatelů, kteří PROFIT znechuceně odhlásili. Významná část podnikatelské veřejnosti si však ochotně nechala vymývat mozky. Za dvouletého působení Přemysla Svory v čele redakce stoupl podle sociologického průzkumu počet čtenářů PROFITU na dvojnásobek, koncem roku 2000 to údajně bylo 73 tisíc lidí. Ač se po jeho odchodu z redakce za poslední rok obsah týdeníku poněkud zkonsolidoval, redakce i nadále s gustem otiskuje útočné články, hanobící ochránce přírody. Napáchané škody v povědomí veřejnosti, které tu je po léta podsouvána představa aktivních občanů jako teroristických živlů, bude velmi obtížné napravovat. Zvláště, když se taková nálepka mnohým našim politikům hodí do krámu. Manipulace s veřejným míněním, nepostrádající fašizující prvky, není skryta pouze v rétorice obskurních ministraniček. Nalézáme ji též v programech velkých, obecně respektovaných politických stran, které se ve svém názvu honosí termíny občanství či demokracie.

Zvláštní je, že dlouhotrvající opakované porušování novinářské etiky v týdeníku PROFIT zřejmě nevadí Syndikátu novinářů. Ten se k obsahu časopisu, hrubě porušujícího pravidla základní lidské slušnosti i některé zákony, nikdy veřejně nevyslovil, ač se tak vehementně dokázal zastávat zapšklého pisálka Ivana Breziny v jeho sporu s premiérem. Je to snad tím, že pokřivený obraz menšinové části populace, který ostatně často a rád prezentuje i sám Brezina, je v této zemi čímsi akceptovatelným?
Jaroslava Brožová, České Budějovice
V dubnu 2002 pro Rádio Svobodná Evropa, Hlasy a ohlasy

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...