Jihočeské matky

občanské sdružení

Kraj jednal o skladu vyhořelého paliva v areálu JETE

8.4.2008
Autor: JČM
img
Krajský úřad Jihočeského kraje (který je v této věci stavebním úřadem) dnes opět jednal o umístění skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu JETE. Územní řízení bylo zahájeno v roce 2006 a sdružení Jihočeské matky jsou jeho účastníkem. Dokumentaci k územnímu řízení jsme prostudovaly a dnešního jednání jsme se účastnily.

Musíme bohužel konstatovat, že v procesu povolování umístění skladu vyhořelého jaderného paliva nedošlo k odstranění závažných nedostatků, na které sdružení Jihočeské matky a další organizace (Calla, V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín) od začátku procesu upozorňují.

Dokumentace, která byla pro účely vydání územnímu předložena, není podle našeho názoru dostatečným podkladem k tomu, aby mohl stavební úřad kvalifikovaně rozhodnout.

    Chybí zde především:
  • Konkrétní typ a výrobce kontejneru, ve kterých bude vyhořelé jaderné palivo skladováno. Samotná hala nepředstavuje žádnou bariéru proti případnému úniku radioaktivních látek. Podle stavebního zákona je nutno hodnotit stavbu (budovu skladu) a technologii (typ kontejneru) jako celek.
  • Vyhodnocení dopadů nadprojektové havárie skladu spojené např. s pádem velkého dopravního letadla.
  • Vyhodnocení možných dlouhodobých negativních vlivů skladu na životní prostředí a turistický ruch v případě, že do doby ukončení provozu skladu nebude vybudováno trvalé úložiště, kam by se vyhořelé palivo z tohoto skladu mělo převést v roce 2065.

„Žádáme proto krajský úřad, aby územní řízení přerušil, předložená dokumentace byla doplněna a znovu předložena stavebnímu úřadu a účastníkům řízení k novému projednání,“ říká Monika Machová – Wittingerová a dodává: “Domníváme se, že státní úředníci rozhodují a investor prosazuje stavbu, aniž by znali názor místních obyvatel.“

Občané obce Temelín totiž požadovali v roce 2004 vyhlášení místního referenda. Zastupitelé však referendum odmítli a stavbu skladu podpořili. Proti výstavbě skladu se také svým podpisem petice, kterou zorganizovaly jihočeské nevládní organizace (Jihočeské matky a Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí) vyslovilo přes 1700 občanů (především z okolí jaderné elektrárny Temelín).

Kontakt: Monika Machová – Wittingerová, tel.: 603 516 603

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...