Jihočeské matky

občanské sdružení

Mají o jaderné energetice rozhodovat pouze odborníci?

28.2.2007
Autor: JČM
V Českých Budějovicích se včera uskutečnil seminář „Výstavba a prodlužování provozu jaderných elektráren – právní a společenské aspekty“. Účastníci semináře, jehož organizátorem je sdružení Jihočeské matky, diskutovali o tom, jak probíhá v některých evropských zemích proces výstavby a prodlužování provozu jaderných elektráren, o tom, zda mají o těchto otázkách rozhodovat pouze odborníci a do jaké míry mohou občané ovlivnit rozhodování o stavbách, ovlivňujících životní prostředí.

O právních aspektech výstavby a provozu jaderných elektráren hovořil právní specialista František Korbel. Ve svém příspěvku uvedl, že neexistuje jednotný postup v zemích EU a že každá členská země řeší tyto záležitosti v rámci své legislativní praxe (viz tabulka v příloze tiskové zprávy). Podle jeho názoru patří Česká republika z hlediska ochrany práv dotčených osob k jedněm z nejhorších zemí.

O tom, že se občané mají právo zapojovat do rozhodování o výstavbě jaderných zařízení je přesvědčen také konzultant v oblasti energetiky Dalibor Stráský, který říká: "V tom, jak má být postavena a vybavena elektrárna, dejme hlavní slovo odborníkům a ptejme se jich, proč je něco takhle a proč ne jinak. Jestli má ale být elektrárna vůbec postavena, o tom musí rozhodovat všichni občané se stejnou vahou svého hlasu.“

Na to, že účast veřejnosti v otázkách ochrany životního prostředí má smysl, upozornil dále starosta obce Mydlovary Petr Ciglbauer. "Jedině aktivní účast v politice může ovlivnit rozhodování o zásadních věcech", řekl.

Proces prodlužování provozu jaderných elektráren se nevyhnul ani České republice. Týká se jaderné elektrárny Dukovany, kde v současné době probíhá řízení o prodloužení provozu 2. bloku, v následujících letech se bude prodlužovat provoz 3. a 4. bloku. Po roce 2010 se bude jednat o prodloužení provozu obou bloků jaderné elektrárny Temelín.

Sdružení Jihočeské matky se do procesu prodloužení provozu 2. bloku jaderné elektrárny Dukovany snažilo zapojit. Protože je ale podle atomového zákona jediným účastníkem tohoto řízení ČEZ, byl tento požadavek zamítnut. Proti tomuto rozhodnutí podalo sdružení rozklad, který v současné době řeší SÚJB.

Současná vláda sice neuvažuje s výstavbou nových jaderných elektráren, nedá se ovšem vyloučit, že se tato situace může v budoucnu změnit.

Sdružení Jihočeské matky bude podporovat možnost účasti veřejnosti ve všech těchto procesech.

K tomu chce podniknout následující kroky:

1.Snaha o novelizaci zákona 100/2001 (EIA) – současné znění neumožňuje posuzovat podle tohoto zákona prodlužování provozu jaderných zařízení
2.Snaha o novelizaci atomového zákona – prosazení práv veta obcí a účasti obcí v řízeních
3.Snaha o přijetí zákona o obecném referendu
4.Snaha o podřízení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ministerstvu životního prostředí (podobně je tomu v Německu a Švédsku)

„Uvítaly bychom, kdyby se Česká republika připojila k zemím, kde se účast veřejnosti stala běžnou součástí rozhodování o závažných otázkách – jako je např. jaderná energetika. V zemích jako je Finsko, Litva a Maďarsko o tom rozhoduje vláda a parlament. Ve Švýcarsku rozhodují občané v referendu, Polsko o referendu v případně výstavby nové jaderné elektrárny vážně uvažuje,“ říká Monika Machová – Wittingerová ze sdružení Jihočeské matky.

Kontakty:

Mgr. František Korbel, PhD., tel.: 608 527 166
Ing. Dalibor Stráský, E-mail: daliborstrasky@volny.cz
Petr Ciglbauer, E-mail: starosta@mydlovary.cz
Ing. Monika Machová – Wittingerová, tel.: 603 516 603

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...