Jihočeské matky

občanské sdružení

Ministry zahraničních věcí přivítáme chlebem a jodovými tabletami

28.3.2009
Autor: JČM
img
Zástupci občanských sdružení upozorní dnes ministry a ministryně zahraničních věcí u příležitosti jejich setkání v České republice na problémy jaderné elektrárny Temelín a jaderné energetiky obecně.

Ačkoli je jaderná elektrárna Temelín v komerčním provozu již od roku 2004, nebyly do současné doby odstraněny některé závažné technické nedostatky z tzv. Melkského procesu (např. souběžné vedení potrubí ostré páry a chladicí vody na úrovni 28,8 m, či kvalifikace bezpečnostních ventilů). I přesto se plánuje výstavba nových reaktorů v Temelíně.

V současné době probíhá proces EIA (Environmental Impact Assesment) na možné rozšíření jaderné elektrárny Temelín. Česká legislativa posuzování vlivů na životní prostředí není ale v souladu s evropským právem. V tomto duchu podaly v loňském roce české a rakouské nevládní organizace stížnost k Evropské komisi, která ji přijala a bude ji řešit.

Ministry a ministryně zahraničních věcí chceme také upozornit na problémy, které se netýkají jen jaderné elektrárny Temelín, ale jaderné energetiky obecně:

  • rizika závažných nadprojektových havárií, jejichž následky by přesáhly hranice jednotlivých států
  • problém ukládání vyhořelého jaderného paliva
  • energetika obecně by se měla orientovat především na úspory, rozvoj obnovitelných zdrojů a decentralizaci energetiky, výstavbou velkých centrálních zdrojů včetně těch jaderných se zablokuje jak cesta k úsporám, tak k investicím do moderních technologií.

„Ministrům a ministryním zahraničních věcí jsme minulý týden zaslali dopis, ve kterém je o těchto záležitostech informujeme. Zároveň jsme jim nabídli možnost osobního setkání během jejich dnešního jednání v Hluboké nad Vltavou,“ říká Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí.

„V České republice bychom je chtěli přivítat v duchu staročeských tradic - chlebem. K tomu patří ještě sůl, kterou jsme symbolicky nahradili jodovými tabletami jako připomenutí toho, že radioaktivita v případě havárie nezná hranic,“dodávají zástupci občanských sdružení.

Kontakty

Ing. Monika Machová – Wittingerová, Jihočeské matky, tel.: +420 603 516 603
Mgr. Pavel Vlček, OIŽP, tel.: +420 777 006 241

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...