Jihočeské matky

občanské sdružení

Národní akční plán na posílení bezpečnosti jaderných elektráren v ČR-Bezpečnost JE Temelín s velkým otazníkem

13.2.2015
Autor: JČM
Začátkem ledna letošního roku zveřejnil Státní úřad pro jadernou bezpečnost aktualizaci Národního akčního plánu na posílení jaderné bezpečnosti jaderných elektráren v České republice. Materiál aktualizuje Národní akční plán z roku 2013 a navazuje na Národní zprávu o zátěžových zkouškách jaderných elektráren (tzv. stress testech), zpracovanou na podnět Evropské komise po událostech ve Fukušimě. Aktualizovaný materiál bohužel akceptuje zásadní nedostatek, které proces zátěžových testů provází od samého počátku.
Zcela opomíjí smysl celého hodnocení, jež mělo vyhodnotit, zda jsou jaderné elektrárny schopny zvládnout také zátěž spojenou s takovým extrémním jevem, jako je pád velkého letadla. Česká republika toto riziko do hodnocení bezpečnosti nezahrnula.

Veřejnost je ujišťována, že v rámci procedury stress testů byla realizována opatření, díky kterým jsou naše jaderné elektrárny bezpečné. Některá opatření mají být realizována až v daleké budoucnosti – teprve v roce 2022 mají být dokončena opatření k zachování dlouhodobé integrity (celistvosti) kontejnmentu pro případ těžké havárie.

Monika Machová Wittingerová říká: „ Pokud nebyla vyhodnocena velká rizika – například pád letadla na elektrárnu, je tvrzení o bezpečnosti zavádějící. Důvěru v tvrzení ČEZu o bezpečném Temelínu nevzbuzuje ani fakt, že neprodyšnost kontejnmentu, která by měla být samozřejmostí od začátku provozu, bude plně zajištěna až po více než dvaceti letech provozu.“

Všechny státy, ve kterých procedura stress testů proběhla, musí učinit kroky na základě všech nálezů a doporučení, které jsou v závěrech zátěžových testů obsažené. To by mělo stát 10 – 25 miliard EUR. Při všech 132 reaktorech, které jsou na území Evropské unie provozované, by mělo zlepšení bezpečnosti stát v průměru 1,9 až 4,8 miliard Kč na jeden jediný reaktor. Tedy až 10 miliard korun na JE Temelín a 20 miliard korun na JE Dukovany.


Kontakt:
Monika Machová Wittingerová, Jihočeské matky, tel.: 603 516 603, e-mail:
jihoceske.matky@ecn.cz

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...