Jihočeské matky

občanské sdružení

Ne jadernému odpadu v Boleticích!

19.9.2009
Autor: JČM
img
Sdružení Calla, Jihočeské matky a Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí dne 19. září 2009 formou happeningu ukázaly na hrozbu umístění hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice v jihočeském kraji. Symbolicky přivezli vlakem první jaderný odpad na zastávku v Hodňově, na hranici vojenského prostoru a ten zde „uložili“. Nedaleko odsud, poblíže Polné by mohl být umístěn povrchový areál hlubinného úložiště.

Protože lokalita je v blízkosti hranic s Rakouskem a Německem, kde záměr vnímají rovněž negativně, přijeli akci podpořit i nevládní organizace z obou zemí.

Stát prostřednictvím Správy úložišť radioaktivních odpadů našel potenciálně vhodné geologické podmínky pro odpad z českých jaderných elektráren na šesti místech České republiky. Všude však narazil na výrazný odpor starostů a veřejnosti, ohrožené obce odmítají požadavek státu, který se na jejich „dvorku“ rozhodl uložit vysoce radioaktivní materiál. Vláda tak přišla s nápadem hledat úložiště ve vojenských újezdech, kde samosprávy obcí nemají pravomoci. Po prvotním posouzení byly pro další zkoumání vybrány Boletice v Jihočeském kraji a Hradiště v Západočeském kraji. Jasno by mělo být do roku 2015.

Případné umístění úložiště v boletickém prostoru bude mít dopady pro celý region. Především však takový záměr – jde v podstatě o hlubinný důl, nepatří do přírodně cenné oblasti, která se zde nachází. Boletice jsou unikátním územím mezinárodního významu, kterému se dostává ochrany v rámci soustavy Natura 2000, do více než poloviny pak zasahuje CHKO Šumava. Výstavba úložiště by se bez negativních vlivů na přírodu neobešla.

Monika Wittingerová z Jihočeských matek sdělila: „Obáváme se, aby tato lokalita nebyla nakonec vybrána pro stavbu úložiště, i kdyby se ukázalo, že geologické podmínky nejsou vhodné. Podobná situace nastala v německém Gorlebenu, kde bylo vybudování skladu vyhořelého paliva hlavně politickým rozhodnutím.“

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Dokud nebudeme mít jasno, co uděláme s jaderným odpadem, jsou jeho další produkce a úvahy o nových reaktorech velkým hazardem. Vůbec nevíme, zda si s ním dokáží poradit naši potomci.“

Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí doplnil: „Správa úložišť radioaktivních odpadů počítá s tím, že vzhledem k řídkému osídlení bude odpor místních obyvatel minimální. Lokalita je však atraktivní pro turisty a leží navíc v příhraniční oblasti. Lze tedy očekávat rostoucí odpor nejen obyvatel žijících v těsné blízkosti boletického vojenského prostoru, ale i obyvatel Horního Rakouska a Bavorska.“

Další informace mohou poskytnout:

Edvard Sequens, Calla – tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz
Monika Wittingerová, Jihočeské matky – tel.: 603 516 603, e-mail: monika.wittingerova@centrum.cz
Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí – tel.: 777 006 241, e-mail: pavel.vlcek@oizp.cz .

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...