Jihočeské matky

občanské sdružení

Nehody v maďarské jaderné elektrárně Paks - překlad materiálu z WISE

20.5.2003
Autor: JČM
Již ke třetí nehodě během jednoho měsíce došlo v jaderné části maďarské atomové elektrárny Paks. Nehody byly menšího charakteru, podle vyjádření agentury DPA však při nich došlo k úniku radioaktivních látek do okolního prostředí.
Již ke třetí nehodě během jednoho měsíce došlo v jaderné části maďarské atomové elektrárny Paks. Nehody byly menšího charakteru, podle vyjádření agentury DPA však při nich došlo k úniku radioaktivních látek do okolního prostředí.
K první vážnější nehodě došlo dne 10. dubna 2003 kdy při čištění palivových tyčí jednoho ze 4 reaktorů sovětského typu VVR 440-213 unikly do ovzduší radioaktivní plyny. Tato nehoda byla ohodnocena stupněm 3 mezinárodní škály. K další nehodě došlo 3. května, při kterém rovněž unikly radioaktivní plyny. Při třetí nehodě došlo o víkendu 10. a 11. května . Do kontrolní jímky druhého reaktoru elektrárny který byl kvůli předchozím nehodám odstaven, prosákla radioaktivní voda špatným těsněním. Podle mluvčího elektrárny nedošlo při této nehodě k úniku radioaktivních látek do životního prostředí, protože se jednalo o uzavřený okruh.

následujícíc článek se vztahuje k první nehodě, ke které došlo 10. dubna 2003.

Vážná havárie v maďarské jaderné elektrárně PAKS (na bloku 2)
(zdroj WISE Amsterdam, 25. dubna 2003)

Nehodu zaznamenali pracovníci elektrárny 10. dubna ve 22:30 hodin poté, co byl zaznamenán únik radioaktivních plynů z ventilačního komína. Také radiační monitory uvnitř reaktorové haly zaznamenaly kritické hodnoty radiace.
Byl aktivován poplašný systém a následně došlo k evakuaci reaktorové haly. Byla provedena technická opatření v systému čištění paliva s 30 vyhořelými palivovými články. To vedlo k tomu, že úroveň radiace poklesla.
Systém čištění paliva slouží k odstraňování prachu a korozních částic z palivových článků. Tento systém elektrárně pronajala firma Framatom ANP (spojení francouzké firmy Areva a německé firmy Siemens). Čistící systém je umístněn na dně bazénu s vyhořelým palivem vedle reaktoru a skládá se z kontejneru, ve kterém jsou umístněny palivové články.
Tento čistící systém byl poprvé použit v PAKS 2 v roce 2001. V té době to bylo poprvé, kdy byla technologie CORD UV/AMDA ve světě použita. PAKS 2 se v minulosti potýkal s problémy s ruskými palivovými články v důsledku přítomnosti korozivních částic. Tyto korozivní částice způsobily problémy v cirkulaci chladiva, což vedlo k neplánované výměně paliva. V roce 2001 byl poprvé použit nový čistící systém CORD UV/AMDA a bylo vyčištěno 148 palivových článků a 22 regulačních tyčí.
28. března 2003 byl PAKS 2 s výkonem 467 MW odstaven z důvodu plánované výměny paliva a technické údržby. Palivové články vyjmuté z reaktoru byly uskladněny v bazénu vyhořelého paliva vedle reaktoru.
Když došlo 10. dubna k nehodě, byl identifikován únik radioaktivního plynu z čistícího systému. Operátoři došli k závěru, že k úniku radioaktivity došlo v důsledku nedostatečného chlazení palivových článků uvnitř systému. Únik radioaktivních plynů z ventilačního komína pokračoval několik dní, ale byl nižší, než během prvních hodin nehody.
11. dubna 2003 se personál elektrárny pokusil otevřít víko čistícího kontejneru, ale došlo k přetržení kabelu jeřábu a víko kontejneru zůstalo napůl otevřené. To vedlo k tomu, že radioaktivní plyny unikly z kontejneru, probublaly z vody, pronikly do reaktorové haly a následně do životního prostředí. Podle Maďarské agentury pro atomovou energii došlo vně elektrárny ke zvýšení úrovně radioaktivity pouze o 10 % nad normální hodnoty.
Když bylo 16. dubna 2003 víko kontejneru v čistícím systému úplně otevřeno, kontrola provedená pomocí videokamery odhalila, že většina palivových článků (pravděpodobně skoro všechny) byla poškozena. Rozsah poškození palivových článků byl důvodem k tomu, že tato nehoda byla reklasifikována jako nehoda stupně 3 (vážná nehoda) oproti původnímu stupni 2 (nehoda) podle stupnice INES (International Nuclear Event Scale).
Maďarský úřad pro atomovou energii však velice pečlivě zvažoval přehodnocení vážnosti havárie ze stupně 2 na stupeň 3, protože se obával toho, že by takového přehodnocení mohlo vést ke zbytečnému znepokojení veřejnosti. Tento úřad nicméně připustil, že vyhodnocení havárie jako havárie stupně 3 bylo oprávněné vzhledem k tomu, že situace v kontejneru v čistícím systému byla vážnější, než se očekávalo.
Poškození 30 palivových článků je velmi vážná záležitost, protože se ukázalo, že došlo k rozlomení palivových článků, tím k uvolnění uranových tablet, které spadly na dno čistícího systému.
K poškození palivových článků mohlo dojít poté, co operátoři zjistili, že chladicí systém nepracuje dostatečně (když zpozorovali zvýšení úrovně radioaktivity). Náhlý přísun studené vody do chladicího systému mohl prolomit obal palivových tyčí v důsledku teplotního šoku.
Množství palivových tablet na dně čistícího systému vyvolává další problém: mohlo by dojít ke kritické nehodě. V tomto případě by mohlo dojít k nastartování řetězové reakce, pokud by bylo pohromadě dostatek štěpného materiálu. K prevenci této události byla do bazénu s palivem přidána voda s borem, která pohlcuje neutrony.
Podle oficiálních informací Maďarského jaderného inspektorátu, by mohlo být nové nastartování PAKS 2 opožděno o rok. Maďarská tisková agentura MTI uvedla, že událost, ke které došlo na PAKS 2 by mohla být závažná natolik, že by PAKS 2 pravděpodobně nemusel vůbec dostat povolení k obnovení provozu.
Jaderná elektrárna vytvořila 8 expertních týmů, které mají vypracovat plán odstranění paliva z čistícího systému. Týmy jsou složeny z odborníků z elektrárny, Maďarské univerzity a ze specialistů z Německa a Ruska.

Energetický klub se obrátil na zodpovědné instituce s požadavkem, aby poskytly detailní informace o nehodě a o množství radioaktivity uvolněné do prostředí. Do současnosti se nepodařilo navázat komunikaci se samotnou elektrárnou.
Energetický klub také kritizuje Maďarskou vládu, která vydává prohlášení typu „není žádný problém“ a „zachovejte klid“ a tím zlehčuje závažnost události, ke které na PAKS 2 došlo.

Rakouská nevládní organizace Global 2000 vyslala svůj tým RAMOS (Radiation Monitoring Systém) do Maďarska poté, co se o nehodě dozvěděla. 17. dubna 2003 měřili úroveň radiace v blízkosti elektrárny, kde naměřili hodnoty od 90 do 130 nanoSievert/hod, což jsou hodnoty radiace přírodního pozadí. Měření ale byla prováděna týden po nehodě, kdy výpusti z ventilačního komína byly opět v normálu. Hodnoty radiace bezprostředně po nehodě však musely být daleko vyšší. Z tohoto důvodu tým RAMOS chtěl odebrat vzorky půdy v blízkosti elektrárny (pro ověření radioaktivního spadu), ale nebylo jim to umožněno policií. Tým RAMOS požaduje, aby maďarské úřady zveřejnily data o hodnotách radiace bezprostředně po nehodě.

V elektrárně PAKS pracují 4 ruské reaktory typu VVER 440-213. Zbylé 3 reaktory v PAKS pokračují v provozu i po nehodě na reaktoru PAKS 2.


Překlad: Monika Wittingerová

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...