Jihočeské matky

občanské sdružení

Odpověď tiskového mluvčího SÚJB ing. Pavla Pittermanna na otevřený dopis

21.10.2002
Paní magistro, paní inženýrko,

Váš otevřený dopis ze 16.října jsem obdržel díky redakci Českého rozhlasu v Českých Budějovicích.

K jeho obsahu uvádím, že i nadále na svých výrocích pro tisk trvám v plném rozsahu a nehodlám v této souvislosti cokoliv přehodnocovat.
Paní magistro, paní inženýrko, Váš otevřený dopis ze 16.října jsem obdržel díky redakci Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. K jeho obsahu uvádím, že i nadále na svých výrocích pro tisk trvám v plném rozsahu a nehodlám v této souvislosti cokoliv přehodnocovat. Znovu konstatuji, že k žádnému „stonásobnému zvýšení radiační zátěže“ (viz Vaše tisková zpráva ze 14.10.2002) v lokalitě JE Temelín nedošlo. Všechny údaje naměřené jak pracovištěm ČEZ ETE, tak pracovištěm ČHMÚ, byly shodné a na úrovni hodnot odpovídajících přírodnímu pozadí dané lokality. Rovněž tak nezávislá rakouská monitorovací stanice poblíž Temelína nezaznamenala žádný nárůst měřených hodnot. Ani já s Vámi nehodlám polemizovat o příčinách výskytu chybných údajů na webu ČHMÚ. SUJB se při své činnosti opírá o údaje sítě včasného zjištění, produkující nepřetržitě již řadu let spolehlivé údaje o radiační situaci v celé ČR a to minimálně v každou celou hodinu. V této oficiální síti žádné hodnoty přesahující přirozené pozadí v lokalitě Temelína ve Vámi zmíněných dnech zaznamenány nejsou. Měření z této sítě jsou dostatečně aktuální a veřejnosti jsou přístupná webových stránkách www.suro.cz. Tam je kromě Vámi zmíněné situační mapy zveřejněna trvale platná informace o stavu radiační situace, jejím významu, okruhu vyrozumívaných osob i opatřeních, která je nutno přijmout a konečně i komentář, stručně charakterizující situaci v případě, že měřené údaje vybočí z normálního stavu. Není tedy pravdivé Vaše tvrzení v závěru tiskové zprávy ze 14.10.2002 o tom, že veřejnost může získat aktuální informace pouze na webových stránkách ČHMÚ. Naopak, veřejnost má možnost získat aktuální internetové informace i na stránce SÚRO, přičemž za tyto údaje SÚJB a SÚRO v plném rozsahu ručí. Z archivních údajů této oficiální sítě – která je jako jediná určena k autorizované prezentaci dat z této části Radiačního monitorovacího systému - jsem čerpal já i další pracovníci při prověřování Vašich údajů. O smyslu i funkci této sítě a o vyhodnocení výsledků z ní pocházejících jste byli v minulosti několikrát podrobně informovány náměstkem pro radiační ochranu SÚJB i týmem jeho spolupracovníků. Je proto s podivem, že týdenní prodlevy, s níž jste svoji tiskovou zprávu uveřejnily, jste nevyužily alespoň k elementárnímu ověření pravdivosti Vašich tvrzení na SÚJB či SÚRO. Uzavírám tuto část své odpovědi znovu a důrazně: v lokalitě Temelín nedošlo dne 4.10.2002 k žádnému zvýšení příkonu fotonového dávkového ekvivalentu. Vaše sdružení vydalo bez bližšího ověření a odpovídající autorizace tiskovou zprávu o jevu, který nenastal a tím uvedlo veřejnost doma i v zahraničí v nebezpečný omyl. Logika úvahy v předposledním i v posledním odstavci Vašeho otevřeného dopisu je vskutku oslnivá. V této souvislosti Vás moc prosím – nepředpokládejte a vyčkejte času. Zejména využívejte i jiných informačních zdrojů. Sledujte i nadále situaci v okolí jaderné elektrárny Temelín a prosazujte vybudování skutečně nezávislé sítě monitorování radiační situace v jejím okolí. Máte na to právo. Jenže se tak trochu vlámáváte do otevřených dveří, protože kvalifikovanou informaci jsme Vám nikdy neodmítli. Ani já osobně, ani SÚJB jako instituce. A nezávislá síť monitorování radiační situace, pokud se Vám ji podaří vybudovat a provozovat, bude i pro SÚJB významnou podporou v této oblasti měření – byť bude nutno zvažovat, zda by prostředky a úsilí takto vynaložené na zdvojování či ztrojování existujících monitorovacích systémů nemohly být účelněji využity jinde. . V otevřeném dopise je obsažen i Váš „názor“, že jsem svými vyjádřeními v tisku v kauze „stonásobného zvýšení radiační zátěže“ vědomě zkreslil fakta. Očekávám, že tento svůj „názor“ doložíte pádnými důkazy. Dokud tak neučiníte, považuji toto Vaše tvrzení za prachobyčejnou pomluvu. Po celou dobu své aktivity na SÚJB a zejména pak ve funkci tiskového mluvčího jsem zastával názor, že i přes naprostou neslučitelnost našich vzájemných názorů na úlohu a míru využití jaderné energie v naší zemi, je nutné se k Vám chovat korektně a poskytnout Vám co nejúplnější informace zejména o bezpečnosti našich jaderných elektráren. Především proto, že v malé oblasti našich aktivit máme přece jen jeden zájem společný – spolehlivou ochranu veřejnosti a životního prostředí před radiačními riziky. Dnes už si tím tak jist nejsem a obávám se, že tento můj názor bude to jediné, co po zveřejnění Vaší tiskové zprávy a otevřeného dopisu, budu skutečně přehodnocovat. Praha, 18.10.2002 Ing.Pavel PITTERMANN v.r.

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...