Jihočeské matky

občanské sdružení

Schůzka v Linci k Temelínu

15.1.2003
Zástupkyně Jihočeských matek se dnes zúčastnily setkání hornorakouských politiků a nevládních organizací v Linci k Temelínu (tzv. Temelín-Gipfel).
Zástupkyně Jihočeských matek se dnes zúčastnily setkání hornorakouských politiků a nevládních organizací v Linci k Temelínu (tzv. Temelín-Gipfel).

Toto setkání proběhlo v partnerském duchu, kdy stejnou pozici v diskusích o další strategii v otázce Temelína a jaderné energetiky měli jak zástupci všech politických stran, tak zástupci nevládních organizací.

Projednávána byla následující témata: právní kroky, další postup v rámci Evropské unie s ohledem na evropské standardy a na vstup České republiky do EU, informační kampaň v Čechách, expertní zpráva k technickým vylepšením Temelína, podpora přeshraniční spolupráce ohledně alternativních zdrojů energie a nabídky pomoci v případě odstoupení ČR z projektu Temelín, otázka importů elektřiny do Rakouska, postavení Energie A.G.na českém trhu s elektřinou, uspořádání vrcholné schůzky k Temelínu za účasti dalších zemí – Salcburska, Dolního Rakouska, Vídně a další postup při jednání se spolkovou vládou.

Jihočeské matky přivítaly především zcela jednotné stanovisko všech hornorakouských politiků k nutnosti zveřejnit expertní zprávu rakouských a mezinárodních odborníků k návrhům na technická vylepšení Temelína, které rakouské vládě předložil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Tuto údajně kritickou zprávu mají k dispozici již delší dobu jen politici ve Vídni. V Čechách, ba dokonce ani v Horním Rakousku nebyla dosud zveřejněna.

Upozornily jsme na problematiku importů elektřiny z Čech do Rakouska. Do konce listopadu 2003 (nejnovější údaj Celní zprávy) byly z Čech do Rakouska importovány téměř 3 TWh elektřiny, což je téměř čtvrtina celkové plánované produkce z Temelína. Dosavadní oficiální odpověď hornorakouských politiků je ta, že se jedná pouze o tranzity elektřiny. Na základě našeho podnětu bylo přislíbeno, že tento problém bude na odborné úrovni v Horním Rakousku prověřen a navíc proběhne schůzka s NGOs speciálně k tomuto tématu.

Zemská vláda a nevládní organizace v Horním Rakousku se chystají v příštím období zintenzívnit a především rozšířit informační kampaň v Čechách k Temelínu, prozkoumat a využít všechny možné právní kroky, včetně nových právních možností v rámci EU, chystají se podpořit projekty alternativních zdrojů energie ve spolupráci s českými subjekty a jednat s politiky v České republice o Temelínu.

Dana Kuchtová, tel: 603/516 711

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...