Jihočeské matky

občanské sdružení

Sdružení CALLA a Sdružení Jihočeské matky z pondělí 29. dubna 2002 Státní úřad pro jadernou bezpečnost přiznává, že zkoušky na Temelíně jsou manipulované

29.4.2002
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) ve výroční zprávě za rok 2001 [1], kterou dnes projednala vláda, přiznává, že se zkouškami při spouštění JE Temelín není všechno v pořádku.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) ve výroční zprávě za rok 2001 [1], kterou dnes projednala vláda, přiznává, že se zkouškami při spouštění JE Temelín není všechno v pořádku. Nejsou dodržovány postupy podle schválených programů, je odsouváno odstraňování vad, je deklarována připravenost systémů ke zkouškám, aniž by tomu odpovídal reálný stav, zkoušky jsou přesouvány do jiných etap spouštění apod. [2].Tedy přesně tytéž výhrady, na které od roku 2000 upozorňují jak Sdružení CALLA, tak Jihočeské matky. Podle informací, které sdružení získala, došlo k přesunu některých zkoušek z důvodů nedodělků už v době zavážení paliva do prvního bloku JETE. Politicky stanovený termín tak dostal přednost před dodržením předpisů zajišťujících potřebnou úroveň jaderné bezpečnosti. Patrně i proto SÚJB odmítl zpřístupnit protokoly o výsledcích kontrol s odvoláním na obchodní tajemství a absurdně též na autorský zákon. Sdružení CALLA z toho důvodu žaluje SÚJB u Vrchního soudu pro porušení zákona o právu na informace, ale od roku 2000 soud v této věci nijak nepokročil. „Státní úřad pro jaderrnou bezpečnost by až do odstranění veškerých nedostatků v žádném případě neměl vydávat kladné rozhodnutí při povolování jednotlivých etap spouštění JETE,„ řekla k přiznání Dana Kuchtová z Jihočeských matek. Další informace mohou poskytnout: Edvard Sequens, Sdružení CALLA – tel.: 038 / 73 10 166, 0602 / 28 23 99 Dana Kuchtová, Jihočeské matky – tel.: 038 / 74 270 91, 0602 / 15 20 23 Poznámky: [1] Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou v roce 2001 [2] Citace ze zprávy kap. 2.2.5 Kontrolní činnost na JETE: „V průběhu testů na výkonové hladině do 75% Nnom se projevily nedostatky ve funkci zařízení i v dokladování provedených činností, což bylo řešeno při kontrolách uložením nápravných opatření. Jedná se například o nedodržování postupů podle schválených programů, změny v termínech odstraňování vad a nedodělků, rozpory mezi deklarovanou připraveností systémů k etapám spouštění a jejich reálným stavem, přesouvání zkoušek do jiných etap či podetap spouštění, absence ohodnocení vlivu přesunu těchto zkoušek na jejich cíle a kriteria, neúplné a podrobné hodnocení cílů a kritérií v protokolech.„ ing. Edvard Sequens Mgr. Dana Kuchtova

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...