Jihočeské matky

občanské sdružení

Sdružení měst a obcí regionu JE Temelín (SMOR JETE) (jak se vyvíjel postoj sdružení k Temelínu)

6.1.2002
Autor: JČM
SMOR JETE vzniklo v roce 1992 jako spontánní reakce několika desítek starostů obcí z okolí JE Temelín na seminář zaměřený na vnější havarijní plánování JETE. U jeho zrodu stál především p. ing. A. Svoboda, bývalý vltavotýnský starosta. Ten měl rozhodující podíl na vytvoření organizační struktury, stanov a zásad činnosti sdružení.
SMOR JETE vzniklo v roce 1992 jako spontánní reakce několika desítek starostů obcí z okolí JE Temelín na seminář zaměřený na vnější havarijní plánování JETE. U jeho zrodu stál především p. ing. A. Svoboda, bývalý vltavotýnský starosta. Ten měl rozhodující podíl na vytvoření organizační struktury, stanov a zásad činnosti sdružení.

Ing. Svoboda inicioval koncem roku 1992 vypracování oponentury materiálu ČEZu, a. s. pro výjezdní zasedání poslanců Parlamentu ČR v Temelíně. Oponentura v rozsahu 60 stran byla odeslána všem ministrům tehdejší vlády ČR se žádostí o zastavení dostavby. Ministři se však rozhodli v březnu 1993 pro dostavbu Temelína na základě informací poskytnutých ČEZ, a. s. Nevzali vůbec v úvahu oponentní zprávu SMOR JETE, která argumenty ČEZu zásadně zpochybnila.Všechny problémy, na které oponentní zpráva v souvislosti s dostavbou JETE poukázala, se později ukázaly jako opodstatněné, včetně výrazného zvyšování nákladů a posouvání termínů dokončení.

Současně se zpracováním oponentury bylo na popud předsedy sdružení ing. Svobody uskutečněno hlasování zastupitelstev v členských (SMOR JETE) městech a obcích ve 20ti kilometrovém okruhu kolem JETE.. Hlasování bylo ukončeno počátkem roku 1993, kdy sdružení mělo již 86 členů. Z nich 57 zastupitelstev hlasováním právoplatně vyjádřilo nesouhlas s dostavbou JETE. Pouze v 7 malých obcích dopadlo hlasování pro dostavbu, většinou za podmínky získání levné elektřiny. Ve zmíněných 57 obcích tehdy žilo 75 000 obyvatel. Tento akt bylo možné považovat za regionální referendum.
Poznámka: V 20-ti kilometrovém pásmu bylo 96 měst a obcí s 92 000 obyvateli.

Výsledky hlasování byly spolu s opakovanou žádostí o zastavení dostavby JETE opět odeslány všem ministrům vlády ČR. Ani tato žádost neovlivnila rozhodnutí vlády v březnu 1993.

SMOR JETE potom zaměřil svoji činnost na celou řadu oblastí souvisejících s dostavbou a provozem JETE (jaderná bezpečnost, vlivy provozu JETE na biosféru, havarijní plánování…).

Po odchodu ing. Svobody ze SMOR JETE rada sdružení postupně odstupovala od vytýčených zásad činnosti a oponentury dostupných materiálů týkajících se JETE. Později, zřejmě pod vlivem finančních injekcí některým obcím (Vodňany, Protivín, Bechyně ad,.), začala s ČEZ - JETE spolupracovat. Důkazem je například dopis místostarostky Bechyně, která na žádost Sdružení Jihočeské matky o opravu článku uveřejněného v Bechyňském městském zpravodaji sdělila mj., … "že Město Bechyně jako člen SMOR JETE je povinno spolupracovat s ČEZ - JETE ing, Nebesářem." Oprava ve zmíněném článku provedena nebyla.

Zajímavý je "osud" členství města Týn nad Vltavou ve SMOR JETE. Zakladatelské město později ze sdružení vystoupilo s tím, že aktivity sdružení mu neumožňují získávat finanční příspěvky od ČEZ - JETE. V současné době je Týn nad Vltavou opět členem sdružení a starosta Týna nad Vltavou je dokonce předsedou tohoto sdružení. Předtím ze sdružení vystoupil jeho nejvýznamnější člen město Písek (cca 30 000 obyvatel).

Na počátku ledna 2002 byla činnost sdružení ukončena.

Stanovisko k vyjádření výkonné rady SMOR z 11. 9. 2000
12. 9. 2000

Výkonná rada SMOR vydala dnes prohlášení v tisku, ve kterém konstatuje, že respektuje existenci JETE a důvěřuje autoritám SUJB, MAAE a dodržení bezpečnostních standardů na Temelíně. Současně výkonná rada tvrdí, že považuje informace ze strany ČEZu za dostatečné.

Jako bývalý místopředseda a tajemník výkonné rady SMOR bych chtěl poukázat na to, že během existence sdružení SMOR došlo k zásadní změně postoje k jaderné elektrárně Temelín. Od původního jednoznačného odmítnutí dostavby JETE k současnému souhlasu. Tento posun v postoji je jistě velmi pozoruhodný a je možno se domnívat, že zde pravděpodobně existuje souvislost s finančními injekcemi ČEZu některým obcím zastoupeným v radě SMORu.

Na rozdíl od roku 1993 však současný souhlasný postoj k Temelínu nebyl podpořen hlasováními zastupitelstev členských obcí. Je otázkou, jak by takové hlasování nyní dopadlo, např. vzhledem ke zcela nezajištěné ochraně obyvatelstva pro případ havárie v JETE.

Je rovněž zajímavé, že současná výkonná rada považuje informace poskytované provozovatelem JETE obcím za dostatečné. V roce 1997 totiž rozhodl Vrchní soud soudní při, kterou se SMOR domáhal nahlížení do dokumentace JETE. Tzn., že sdružení SMOR rozhodně nemělo dostatek informací o JETE. Probíhala sice setkání mezi ČEZem a SMORem, na kterých SMOR opakovaně vyžadoval písemné zodpovězení připravených odborných dotazů. Část jich byla zodpovězena, část jich však není zodpovězena dodnes, protože ČEZ tuto formu komunikace přerušil. Starostům nyní zřejmě dostačují informace z Temelínských novin.

Jsem osobně stanoviskem výkonné rady SMORu velmi překvapen, protože se domnívám, že nevychází ze spolehlivě zjištěných podkladů a že reprezentuje pouze názory členů výkonné rady, nikoli však všech obyvatel obcí kolem JETE.

Ing. Vladimír Halama, CSc.
do roku 1996 místopředseda výkonné rady SMOR JETE
do září 1997 tajemník zmíněné rady
Kontakt: 0606/134 485

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...