Jihočeské matky

občanské sdružení

Sklad vyhořelého jaderného paliva v areálu JETE -začíná proces EIA(TZ21.8.2003)

21.8.2003
Autor: JČM
Tisková zpráva ze dne 21.8.2003

Sklad vyhořelého jaderného paliva v areálu JETE
– začíná proces posuzování vlivů na životní prostředí


V současné době probíhá na MŽP tzv. zjišťovací řízení týkající se výstavby skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu JETE. Provedení tzv. zjišťovacího řízení vyžaduje zákon č.100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí. Cílem řízení je zjištění a upřesnění informací, které by měly být uvedeny a vyhodnoceny v dokumentaci následného procesu posouzení na životní prostředí (tzv. EIA), eventuálně rozhodnutí o zařazení záměru stavby skladu do kategorie 1 (záměry vždy podléhající posouzení) nebo kategorie 2 (záměry vyžadující zjišťovací řízení, po nichž nemusí následovat EIA). 

Jihočeské matky si prostudovaly dokumentaci, která byla v rámci zjišťovacího řízení zveřejněna. Požadují, aby v dokumentaci následného procesu EIA byly doplněny a vyhodnoceny následující informace:

1. Konstrukce skladu není taková, aby byla schopna odolat případnému teroristickému útoku. Na rozdíl od Německa, kde k této problematice probíhá intenzivní diskuse, se u nás po 11. září přístup k řešení tohoto problému vůbec nezměnil.
2. V dokumentaci EIA by měl být uveden konkrétní typ kontejnerů, ve kterých bude skladováno vyhořelé jaderné palivo. Kontejner tvoří hlavní bariéru mezi vyhořelým jaderným palivem a zevním prostředím, a je tedy - především s ohledem na bezpečnost a s ní související radiační ochranu - rozhodující. Pokud se v dokumentaci zmiňuje způsob architektonického a barevného řešení skladu, nevidíme žádný důvod, proč by v dokumentaci měl být opomenut tak závažný „detail“, jako je typ kontejneru.
3. Životnost skladu je plánována do roku 2065. Automaticky se předpokládá, že do té doby bude nalezeno trvalé úložiště pro vyhořelé jaderné palivo. Požadujeme, aby v dokumentaci EIA byla vyhodnocena varianta, kdy do doby ukončení provozu skladu nebude nalezeno trvalé úložiště vyhořelého jaderného paliva. Vzhledem k současnému odporu obcí, na jejichž katastrálním území by se mělo stavět trvalé úložiště, je tato varianta reálná.
4. V rámci poskytnutí objektivních informací pro veřejnost by měla být v dokumentaci EIA zmíněna problematika vlivu nízkých dávek záření na lidské zdraví v souvislosti s provozem skladu vyhořelého jaderného paliva. Na str. 26 dokumentace, kde se hovoří o vlivech tohoto zařízení na obyvatelstvo, není tato problematika vůbec zmíněna.
5. V dokumentaci by mělo být vyhodnoceno i riziko a následky teroristického a válečného
   útoku, spojeného např. s pádem velkých dopravních letadel, vojenských letadel a
   bombardování.

Jihočeské matky zašlou dnes své připomínky MŽP. Kromě nich budou apelovat na MŽP, aby trvalo na provedení vlastního procesu EIA. „Je to důležité s ohledem na charakter zařízení, kumulaci jaderných zařízení v lokalitě (JETE, mezisklad), možnost teroristického či válečného útoku. Sklad dlouhodobě a negativně ovlivní rozvoj regionu, např. turistiky a trhu s nemovitostmi“, uvedla Dana Kuchtová.


Mgr. Dana Kuchtová Ing. Monika Wittingerová
(tel. 603 516 711)                                      (tel. 603 516 603)

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...