Jihočeské matky

občanské sdružení

Společný dopis Jihočeských matek a Sdružení Calla krajským zastupitelům k záměru výstavby rychlostní silnice R3, jako pokračování dálnice D3

26.5.2003
Autor: JČM
V budoucích dnech se budou krajští zastupitelé vyjadřovat k návrhu územního plánu VÚC Českokrumlovsko, jehož součástí je také záměr výstavby rychlostní silnice R3, jako pokračování dálnice D3. Sdružení Jihočeské matky a Sdružení Calla jim při této příležitosti zasílají dopis...
                                              Č. Budějovice, 19. května 2003


Vážení zastupitelé,


  v budoucích dnech se budete vyjadřovat k návrhu územního plánu VÚC Českokrumlovsko,     jehož součástí je také záměr výstavby rychlostní silnice R3, jako pokračování dálnice D3.     V této souvislosti bychom Vám chtěli připomenout, že realizaci této komunikace nelze očekávat dříve, než v roce 2010, zejména z důvodů finančních a nevyřešených majetkoprávních vztahů. Vzhledem k nepříznivé ekonomické situaci České republiky, jež nemá dostatek prostředků na zdravotnictví, školství a výplatu důchodů, je spíše nutno počítat s ještě delším odkladem. Do té doby budou na nebezpečných místech stávající silnice I/3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště umírat další lidé.
  Žádáme Vás proto, abyste přehodnotili priority řešení dopravní koncepce Jihočeského kraje      a zasadili se o urychlenou realizaci úprav tohoto úseku silnice I/3, zejména o nápravu nepřehledných a nebezpečných míst, na nichž dochází k největšímu počtu kolizí, o rozšíření této silnice v některých úsecích o stoupací pruhy, atp.
  Jsme přesvědčeni, že nelze již déle odkládat řešení neudržitelné situace na stávající silnici. V této souvislosti bychom se chtěli také ohradit proti nařčení, že sdružení na ochranu přírody mají na svědomí lidské životy, jež o nás šířili iniciátoři petiční akce v Kaplici. Nebyli jsme to my, kdo způsobil dlouhodobé zanedbání péče o tuto komunikaci. Byli bychom rádi, kdybyste si připomněli, kdo všechno se v minulých letech na této situaci podílel.
Špatný stav silnice je jistě pouze jednou z příčin vysoké dopravní nehodovosti. Dalšími příčinami jsou stoupající bezohlednost a agresivita některých účastníků silničního provozu a také snaha některých přepravních firem o co největší zisk na úkor bezpečnosti. Uvažte ale prosím, že můžete jako naši volení zastupitelé požadovat od příslušných rezortních institucí, v jejichž kompetenci je údržba a přestavba silnic 1. třídy, urychlenou rekonstrukci stávající silnice a tím tragickou dopravní statistiku alespoň zmírnit.
  V příloze Vám zasíláme odborné stanovisko dopravního experta Ing. Tomáše Otepky, hodnotící současnou situaci na silnici I/3 a srovnávající ji se situací v zahraničí, kde řadu let působil. Potvrzuje v něm náš názor, že dálnice nemůže být rychlým a účinným řešením současného neutěšeného stavu. Prosíme Vás, abyste si toto stanovisko pozorně, bez zaujatosti přečetli a zvážili, jaká účinná opatření pro zvýšení bezpečnosti silnice I/3 bez delší časové prodlevy můžete svým hlasováním podpořit už nyní. 


S pozdravem                   Jaroslava Brožová
                              Sdružení Jihočeské matky, České Budějovice
                              Bedřicha Smetany 19, 370 01                               Markéta Šubrtová
                              Sdružení pro záchranu prostředí Calla, České Budějovice
                              Fráni Šrámka 35, 370 04, P.O.BOX 223

 

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...