Jihočeské matky

občanské sdružení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost předkládá ve středu 13. 11. vládě zprávu o jaderné bezpečnosti Temelína za 3. čtvrtletí roku 2002

13.11.2002
Státní úřad pro jadernou bezpečnost předkládá ve středu 13. 11. české vládě pravidelnou zprávu o hodnocení jaderné bezpečnosti Temelína, tentokrát za 3. čtvrtletí roku 2002. Zpráva je velmi stručná a velmi obecná.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost předkládá ve středu 13. 11. české vládě pravidelnou zprávu o hodnocení jaderné bezpečnosti Temelína, tentokrát za 3. čtvrtletí roku 2002. Zpráva je velmi stručná a velmi obecná. Jedním ze závažných nedostatků konstatovaných ve všech zprávách SUJB bylo vždy zajišťování kvality (viz příloha). I v této zprávě se konstatuje: „Sledování procesu kvalifikace zařízení bezpečnostních systémů pokračovalo další kontrolou. Kontrola byla zaměřena na stav a úplnost kvalifikační dokumentace a její hodnocení podle předem stanovených metodik a kritérií, případně podle stanovených metodik provedení náhradního hodnocení v případě, že dokumentace nebyla dosud dohledána.“ (strana 3, kap. 3). „Je neuvěřitelné, že dokumentace, která má doložit úroveň bezpečnostních systémů nebyla dohledána. Jak může kontrolní úřad takový nedostatek akceptovat?“ říká Dana Kuchtová z Jihočeských matek. Ve zprávě jsou popsány závažné poruchy na 1. i 2. bloku Temelína. V závěru však zpráva konstatuje, že ve třetím čtvrtletí roku 2002 probíhá na prvním bloku provoz BEZ VÁŽNÝCH ODCHYLEK, které by znamenaly dlouhodobé neplánované odstavení bloku. Současně hovoří O POMĚRNĚ ČASTÉM VYNUCENÉM SNÍŽENÍ VÝKONU PRVNÍHO BLOKU. Zřejmý rozpor obou prohlášení SUJB nijak nevysvětluje. O druhém bloku se tvrdí, že provozovatel aplikuje zkušenosti z testování prvního bloku. Přesto došlo – stejně jako na prvním bloku – např. k výpadku turbonapájecích čerpadel. Rétorika SUJB je stále stejná. Přestože jsou doloženy závažné nedostatky na Temelíně, vyznívá zpráva – jako vždy - pro jadernou elektrárnu velmi pozitivně . Jak dlouho bude česká a mezinárodní veřejnost tento postup tolerovat? Státní úřad vždy vystupuje proti účasti veřejnosti na rozhodování Státní úřad pro jadernou bezpečnost byl rozhodující institucí při povolování fyzikálních spouštění (aktivace) prvního a druhého bloku a stanovení zóny havarijního plánování kolem Temelína. Při všech těchto rozhodnutích vyloučil Státní úřad veřejnost z rozhodování a respektoval jen tzv. atomový zákon (tento zákon je podle našeho názoru nedemokratický, protože a priori účast veřejnosti z povolovacích řízení vylučuje) a odmítal aplikaci tzv. zákona o ochraně přírody a krajiny, který umožňuje účast veřejnosti na rozhodovacích procesech při záměrech (stavbách, technologiích, změnách staveb atd.), které mají vliv na životní prostředí. Proti Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost a s cílem prosadit účast veřejnosti na rozhodování o jaderných zařízeních podávají občanská sdružení v Čechách opětovně žaloby – viz příloha. Proti účasti veřejnosti lobovali dokonce zaměstnanci SUJB aktivně v Parlamentu. To je v rozporu s posláním tohoto úřadu, který tak obhajoval svůj monopol na rozhodování. Naším cílem je dosáhnout toho, aby se veřejnost mohla účastnit rozhodování o jaderných zařízeních a aby Státní úřad pro jadernou bezpečnost byl pouze výkonným orgánem a ne subjektem, který mnohdy preferuje zájem jaderné lobby před zájmem veřejnosti. Dana Kuchtová Pavel Vlček Mathilde Halla

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...