Jihočeské matky

občanské sdružení

Stavební úřad v Hrotovicích dnes rozhoduje o výstavbě skladu vyhořelého paliva v Dukovanech.

13.3.2003
Autor: JČM
Stavební úřad v Hrotovicích dnes rozhoduje o výstavbě skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu jaderné elektrárny Dukovany.
Sdružení Jihočeské matky jsou účastníky tohoto stavebního řízení. „Dokumentaci, týkající se stavby skladu jsme si prostudovaly a máme k ní následující připomínky“, uvedla předsedkyně sdružení Dana Kuchtová.

1. V dokumentaci chybí vyhodnocení rizika teroristického útoku, který by mohl být spojen s pádem vojenského či velkého dopravního letadla na budovu skladu. Konstrukce skladu není navržena tak, aby takovémuto útoku odolala.
2. V dokumentaci není doloženo, jak bude probíhat ukončování a vyřazování skladu z provozu. Neuvažuje se s tím, že by za dobu provozu skladu mohlo dojít k porušení kontejnerů a k zamoření skladu radioaktivními látkami, což by mohlo proces vyřazování skladu z provazu zkomplikovat.
3. Kontejnery typu CASTOR 440/84M budou sloužit ke skladování paliva pouze do roku 2012, z dokumentace nevyplývá, zda bude po roce 2012 palivo skladováno ve stejném typu kontejneru. Stavební úřad by však měl vydat stavební povolení na konkrétní typ kontejnerů, ve kterých bude vyhořelé jaderné palivo skladováno po celou dobu provozu skladu. V dokumentaci nejsou také doloženy protokoly ze zkoušek kontejnerů dle vyhlášky SÚJB č. 317/2002 Sb.

„Předložená dokumentace neobsahuje dostatečné podklady pro objektivní rozhodnutí. Jihočeské matky proto požadují, aby stavební úřad v Hrotovicích stavební řízení přerušil do doby, než bude dokumentace doplněna ve smyslu výše uvedeného. Pokud tak stavební úřad neučiní, budeme zvažovat odvolání“, uvedla Monika Wittingerová.


Ing. Monika Wittingerová Mgr. Dana Kuchtová

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...