Jihočeské matky

občanské sdružení

TZ- 16.12.2005 Stavební úřad vydal dnes rozhodnutí k změně ASRTP a k provozu 1. VB JETE.

16.12.2005
Autor: JČM
Společná tisková zpráva Sdružení Jihočeské matky a Občanské iniciativy pro životní prostředí


Tisková zpráva ze dne 16.12.2005
Kolaudace jaderné elektrárny Temelín


Stavební úřad (Krajský úřad v Českých Budějovicích) vydal dnes kolaudační rozhodnutí ke změně ASŘTP a k provozu 1. bloku JETE.

Stavební úřad vydal toto rozhodnutí navzdory tomu, že:

- nebyly zcela odstraněny technické nedostatky podle dohody z Melku (vysokoenergetická potrubí na kótě 28,8 m, klasifikace ventilů, integrita tlakové nádoby reaktoru)
- předložená dokumentace skutečného provedení stavby byla neúplná, na jejím základě nebylo možno zhodnotit rozsah a závažnost provedených změn
- nebylo doloženo, že JETE nebude ohrožovat veřejné zájmy (životní prostředí, zdraví osob atd.)


„Stavební úřad již 10 let (od roku 1994) akceptoval tvrzení provozovatele elektrárny, že záměna ASŘTP (automatizovaný systém řízení technologických procesů) byla pouze nepatrnou odchylkou, ačkoli jde o závažnou změnu v systému řízení celé jaderné elektrárny. Je zarážející, že si stavební úřad nechává stavebníkem vnutit takovéto závěry, aniž by v samostatném řízení tuto změnu posoudil“, říká Dana Kuchtová.


„Stavební úřad podle našeho názoru postupoval nezodpovědně. Kolaudaci povolil, aniž by měl k dispozici veškeré potřebné dokumenty. Ze zákona má přitom povinnost vydávat rozhodnutí na základě spolehlivě zjištěného stavu věci. To se však nestalo. Sdružení Jihočeské matky proto podá proti tomuto rozhodnutí odvolání,“ dodává Monika Wittingerová.

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...