Jihočeské matky

občanské sdružení

TZ - 20. 9. 06 Jsou požadavky MAAE opravdu vyřešeny?

20.9.2006
Autor: JČM
Společná tisková zpráva Sdružení Jihočeské matky a Calla

z 20. září 2006


Jsou požadavky MAAE opravdu vyřešeny?


Pojistné ventily kompenzátorů objemu primárního okruhu JE Temelín jsou při provozu nastaveny na vyšší tlaky, než na které jsou kvalifikovány od výrobce. Přitom jde o technologický prvek, který má přímý vliv na jadernou bezpečnost. Jejich úkolem je zabránit přetlakování primárního okruhu jaderné elektrárny nad povolené meze a tím vzniku netěsnosti nebo dokonce praskliny v primárním okruhu vedoucímu až k havárii s velkým únikem radioaktivních látek do životního prostředí.

Výrobce pojistných ventilů kompenzátorů objemu pro Jadernou elektrárnu Temelín firma Sempell je kvalifikoval na proudění páry a parovodní směsi v akreditované zkušebně KWU Siemens na tlak 17 MPa. Informace, které jsme získali od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost však uvádí, že na obou výrobních blocích JETE jsou tyto ventily nastaveny na hodnoty otevíracího tlaku 17,7 MPa a 18,1 MPa s neurčitostí v nastavení 0,2 MPa. Tedy na tlak vyšší, než na který jsou kvalifikovány výrobcem. Hrozí tak jejich poškození a ztráta funkčnosti.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii zjistila tento bezpečnostní problém již v roce 1996 a upozornila na nutnost jeho odstranění. Provozovatel JE Temelín, společnost ČEZ, téhož roku v odpovědi agentuře uvedl, že problém je vyřešený. Stejné stanovisko uvedl SÚJB v Národní zprávě určené pro Úmluvu o jaderné bezpečnosti v roce 2004. Realita tomu neodpovídá.

„ČEZ se rád chlubí, jak JE Temelín splňuje požadavky mezinárodních inspekcí. Na příkladu pojistných ventilů se však ukazuje, že to nemusí být pravda a že některé nedostatky přetrvávají,“ upozorňuje Edvard Sequens ze sdružení Calla.

„Obrátili jsme se dnes dopisem na Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, ve kterém její pracovníky upozorňujeme na zjištěný rozpor a žádáme je o stanovisko,“ doplňuje Monika Machová – Wittingerová z Jihočeských matek.

Krajský úřad v Českých Budějovicích v současné době rozhoduje o vydání kolaudačního rozhodnutí na oba bloky jihočeské jaderné elektrárny. Na tyto nedostatky chceme dodatečně upozornit pracovníky stavebního úřadu. V kolaudačním řízení, ve kterém se má posuzovat soulad stavby a technologie, by se stavební úřad měl těmito problémy zabývat.

Další informace mohou podat:
Edvard Sequens, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz
Monika Machová-Wittingerová, tel.: 603 516 603, e-mail: monika.wittingerova@centrum.cz

Přílohy:
Role pojistných ventilů kompenzátorů objemu
Národní zpráva ČR pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti – část přílohy 2
Dopis nevládních organizací určený Mezinárodní agentuře pro atomovou energii

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...