Jihočeské matky

občanské sdružení

TZ- 30.11.2005 Vlivem deformací palivových tyčí by mohl nastat problém s bezpečným odstavením reaktoru na JE Temelín

30.11.2005
Autor: JČM
Společná tisková zpráva Sdružení Jihočeské matky a Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí

ze dne 30. 11. 2005

Vlivem deformací palivových tyčí by mohl nastat
problém s bezpečným odstavením reaktoru na JE Temelín!O víkendu 19. a 20. listopadu byla na 1. VB provedena zkouška regulačních orgánů reaktoru.Podle našich informací zkouška souvisela s přetrvávajícím problémem netěsnosti palivových článků.

Jihočeské matky vyjadřují znepokojení nad tvrzením šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, že celá záležitost s palivem je spíše problém provozní než bezpečnostní. Vlivem deformovaných palivových tyčí může totiž nastat problém se zasouváním regulačních orgánů (klastrů - v reaktoru je jich 61).

„Z hlediska jaderné bezpečnosti je bezchybné fungování klastrů naprosto klíčové. Závisí na něm bezpečné rychlé odstavení reaktoru. Proto jsme se dnes obrátili na SÚJB se žádostí o zveřejnění výsledků  prověrky těchto regulačních orgánů. Žádáme o sdělení, zda všechny regulační orgány vykazují bezproblémový chod,“ říká Dana Kuchtová ze sdružení Jihočeské matky.

„Pokud by deformace palivových tyčí způsobovala  problémy regulačních orgánů reaktoru, je podle našeho názoru nezodpovědné takovýto reaktor provozovat,“ zdůrazňuje Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí.


Problémy s palivem poprvé na veřejnosti ČEZ a SÚJB připustily v říjnu r. 2005 , ačkoli se objevily již v průběhu roku 2004. Dokládá to dokument „Hodnocení souboru provozně-bezpečnostních ukazatelů za rok 2004“, str. 13, kde je problém s netěsností paliva v souvislosti s 1.VB zmiňován. Materiál je k dispozici v kanceláři Jihočeských matek.


Ve výše uvedeném „Hodnocení“ stojí za pozornost také informace o zvýšené aktivitě výpusti radioaktivních izotopů jódu až 40x, v souvislosti s netěsností paliva na 1. VB.
„Vlivem provozování reaktoru s netěsným palivem, je životní prostředí zatěžováno vyššími aktivitami radioaktivních výpustí , než by tomu bylo při provozu elektrárny s palivem, které by netěsnost nevykazovalo“, dodává Dana Kuchtová.


Dana Kuchtová – 603 516 711
Pavel Vlček – 777 006241


Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...