Jihočeské matky

občanské sdružení

Připomínky k posudku 78 změn na JETE

30.10.2001

V posudku se na několika místech uvádí, že JETE bude z hlediska jaderné bezpečnosti odpovídat jak všem současným požadavkům platným v ČR, tak všeobecné přijatým mezinárodním standardům (např. str. 17 a 102 posudku) a dále, že zahraniční mise (např. WENRA, MAAE), které JETE navštívily, konstatovaly dobrou kvalitu JETE.

Krátké zprávy ze světa obnovitelných zdrojů energie

26.10.2001
Autor: JČM

Energetická politika ČR a dostavba JE Temelín

1.10.2001
Autor: JČM

Cílem zprávy je nezávislé posouzení stávající energetické politiky České republiky s vazbou na dostavbu JE Temelín. Dále hodnotí technologické zařízení sekundární části jaderné elektrárny, které je prototypové v návaznosti na ASŘTP dodávaný firmou Westinghouse. Tyto aspekty výrazně ovlivňují termíny funkčních zkoušek, které musí být z hlediska jaderné bezpečnosti důkladnější než u vyzkoušeného zařízení.

Zpráva se dále podrobněji zabývá rozborem energetických hospodářství průmyslových podniků, které se v současné době restrukturalizují s vazbou na primární sféru výroby, tzn. snižování energetické náročnosti výroby. Z tohoto hlediska je nutný přechod z pouhé výroby tepla na kombinovaný způsob, tj. výroba tepla a elektrické energie, což výrazně ovlivní množství nakupované elektrické energie z distribučních sítí REAS a tím i výrobu v systémových elektrárnách, které provozuje elektrárenská společnost ČEZ a.s.

Neúspěšná zkouška na Temelíně.

20.9.2001

Technikům na jaderné elektrárně Temelín se včera (27. 9. 01) nepodařilo provést nejtěžší dynamickou zkouąku (zkouška přechodu z výkonového reľimu na zregulování dodávky elektrické energie do vyčleněné části spotřeby, tzv. ostrovního provozu).

Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem.

18.9.2001

V České republice se v současné době zpracovává koncepce nakládání s radioaktivními odpady (RAO) a vyhořelým jaderným palivem (VJP) . Tato koncepce musí být posouzena v procesu EIA (posuzování vlivů na ľivotní prostředí). Dnes proběhne v Praze její veřejné projednání.

Připomínky k materiálu "Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR" (zpracovatel MPO) a k materiálu "Posouzení koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem podle zákona č. 244/92 Sb." (zpracovat

16.9.2001

V rámci procesu EIA je posuzována pouze jedna varianta koncepce nakládání s radioaktivními odpady (dále RAO) a s vyhořelým jaderným palivem (dále VJP). Je to dáno tím, že jedním z podkladů, ze kterého posuzovaná koncepce vychází, je přijatá energetická politika České republiky (dále EP).

číslo 2/ročník VI. červenec/srpen 2001

22.7.2001
Autor: JČM

Jistě si vzpomínáte na pohádku H.Ch.Andersena, ve které nahému císaři všichni chválili jeho nádherné nové šaty. Až malé dítě vykřiklo: \"Císař je nahý!\"" A v tu chvíli všichni kolem \""prozřeli\"" a uviděli realitu - císař byl nahý. Když psal H.Ch.Andersen tuto pohádku, jistě by ho nenapadlo, že o několik desítek let později bude možné její hlavní myšlenku použít v České republice.

« | 1 | .. | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | .. | 71 | »

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...