Jihočeské matky

občanské sdružení

Cvičení ZÓNA 2002 u Temelína – stanovisko Jihočeských matek

14.3.2002
Naše sdružení se vždy zasazovalo o to, aby byl řádně připraven a procvičen havarijní plán kolem jaderné elektrárny Temelín. Připomínkovaly jsme přípravu havarijních plánů, uspořádaly jsme k tomuto tématu seminář pro občany a starosty obcí v tomto regionu,. Obrátily jsme se dopisem i na ministra Grosse se žádostí o vysvětlení, proč bylo havarijní cvičení v lednu odloženo.
Naše sdružení se vždy zasazovalo o to, aby byl řádně připraven a procvičen havarijní plán kolem jaderné elektrárny Temelín. Připomínkovaly jsme přípravu havarijních plánů, uspořádaly jsme k tomuto tématu seminář pro občany a starosty obcí v tomto regionu,. Obrátily jsme se dopisem i na ministra Grosse se žádostí o vysvětlení, proč bylo havarijní cvičení v lednu odloženo. Nedostaly jsme žádnou odpověď, také většina našich připomínek nebyla při tvorbě havarijních plánů zohledněna. Hlavní výhrady ke cvičení ZÓNA 2002 a k havarijní připravenosti kolem JETE: 1. Veškeré náklady na tzv. vnější havarijní plán, tedy i na dnešní cvičení nese stát. Tzn., že my všichni platíme za to, že jedna polosoukromá firma vnáší do regionu riziko, které je třeba ošetřit havarijním plánem a cvičeními. Veškeré náklady na vnější havarijní plán musí nést provozovatel jaderného zařízení. 2. Celé cvičení ZÓNA 2002 bylo dlouho předem připravováno, proběhne však evakuace pouze jedné školy. Funkcionáře městských a obecních úřadů by však v případě skutečné havárie nebylo možno informovat, protože dosud neobdrželi tzv. krizové mobily. Evakuace školy již byla prozkoušena při posledním havarijním cvičení v Týně, kdy se ukázalo, že místní komunikace ze sídliště kapacitně případnou evakuaci neumožní. Náprava dosud nebyla zajištěna. Případné možné havárii nebyly v jižních Čechách přizpůsobeny silnice, nemocnice, kryty aj. 3. Při nácviku evakuace je třeba dosáhnout toho, aby nejen žáci škol, ale i obyvatelé, např. jedné ulice, návštěvníci jednoho velkého nákupního střediska přesně věděli, jak mají reagovat v případě havárie – tzn., kde se mohou ukrýt, kterou trasu zvolit v případě tzv. samoevakuace, aby nedošlo k zácpám na silnicích. Měli by vědět, kde se nachází stanoviště autobusů pro řízenou evakuaci. Cvičení takového typu by byla časově i finančně náročná, ale na rozdíl od stereotypních a organizačně nesrovnatelně jednodušších evakuací škol – viz ZÓNA 2002, by ukázala skutečnou připravenost obyvatelstva na případnou havárii. 4. Obyvatelé v zóně havarijního plánování obdrželi jódové tablety a instrukce, jak se chovat v případě havárie. Žádné jiné ochranné pomůcky – např. ochranné obleky, roušky nebo masky neobdrželi. Dochází tak k paradoxní situaci, kdy evakuaci školy organizují pracovníci záchranných sborů v ochranných oblecích, děti však jsou při evakuaci naprosto nechráněny (viz fotografie z minulého cvičení). …Přinejmenším obyvatelé v pětikilometrové zóně kolem JETE by měli být vybaveni kvalitními ochrannými pomůckami. „Cvičení „ZÓNA 2002“ je koncipováno tak, že jeho uskutečnění bohužel zásadně nepřispěje ke zlepšení současného špatného stavu havarijní připravenosti v okolí JETE. Občané se nepodílí na ziscích ČEZu, ale musí nést riziko z jaderné elektrárny a zaplatit havarijní cvičení, které navíc nesplní řádně svůj účel“ říká Dana Kuchtová. Dana Kuchtová Daniela Magersteinová

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína