Jihočeské matky

občanské sdružení

JAK ZACHRÁNIT BESEDNICKÉ VLTAVÍNY?

6.11.2001

Nazelenalé sklovité tektity, zvané vltavíny, byly na jihu Čech poprvé popsány už v 18.století. Pro svůj záhadný původ byly nazývány "nebeskými skly". Vcelku trefně tak byl předjímán jejich vznik následkem dopadu meteoritu, který později vědci potvrdili a zařadili do období mladších třetihor, přibližně před 15 miliony let. Dříve byly běžně nalézány při orání polí. Dnes už je možné získat jednotlivé exempláře pouze vytrvalým kopáním. Jako šperkařský kámen se stal vltavín vyhledávaným materiálem. Do šperků je zasazován ve svém původním tvaru, neboť obroušením ztrácí svou cenu. Stal se artiklem, který lze výhodně zpeněžit - a tak tu máme dnes tak obvyklé schéma: Co má nějakou tržní hodnotu, je třeba rychle využít, bez ohledu na hodnoty jiné.

Připomínky k posudku 78 změn na JETE

30.10.2001

V posudku se na několika místech uvádí, že JETE bude z hlediska jaderné bezpečnosti odpovídat jak všem současným požadavkům platným v ČR, tak všeobecné přijatým mezinárodním standardům (např. str. 17 a 102 posudku) a dále, že zahraniční mise (např. WENRA, MAAE), které JETE navštívily, konstatovaly dobrou kvalitu JETE.

Krátké zprávy ze světa obnovitelných zdrojů energie

26.10.2001
Autor: JČM

Energetická politika ČR a dostavba JE Temelín

1.10.2001
Autor: JČM

Cílem zprávy je nezávislé posouzení stávající energetické politiky České republiky s vazbou na dostavbu JE Temelín. Dále hodnotí technologické zařízení sekundární části jaderné elektrárny, které je prototypové v návaznosti na ASŘTP dodávaný firmou Westinghouse. Tyto aspekty výrazně ovlivňují termíny funkčních zkoušek, které musí být z hlediska jaderné bezpečnosti důkladnější než u vyzkoušeného zařízení.

Zpráva se dále podrobněji zabývá rozborem energetických hospodářství průmyslových podniků, které se v současné době restrukturalizují s vazbou na primární sféru výroby, tzn. snižování energetické náročnosti výroby. Z tohoto hlediska je nutný přechod z pouhé výroby tepla na kombinovaný způsob, tj. výroba tepla a elektrické energie, což výrazně ovlivní množství nakupované elektrické energie z distribučních sítí REAS a tím i výrobu v systémových elektrárnách, které provozuje elektrárenská společnost ČEZ a.s.

Neúspěšná zkouška na Temelíně.

20.9.2001

Technikům na jaderné elektrárně Temelín se včera (27. 9. 01) nepodařilo provést nejtěžší dynamickou zkouąku (zkouška přechodu z výkonového reľimu na zregulování dodávky elektrické energie do vyčleněné části spotřeby, tzv. ostrovního provozu).

Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem.

18.9.2001

V České republice se v současné době zpracovává koncepce nakládání s radioaktivními odpady (RAO) a vyhořelým jaderným palivem (VJP) . Tato koncepce musí být posouzena v procesu EIA (posuzování vlivů na ľivotní prostředí). Dnes proběhne v Praze její veřejné projednání.

Připomínky k materiálu "Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR" (zpracovatel MPO) a k materiálu "Posouzení koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem podle zákona č. 244/92 Sb." (zpracovat

16.9.2001

V rámci procesu EIA je posuzována pouze jedna varianta koncepce nakládání s radioaktivními odpady (dále RAO) a s vyhořelým jaderným palivem (dále VJP). Je to dáno tím, že jedním z podkladů, ze kterého posuzovaná koncepce vychází, je přijatá energetická politika České republiky (dále EP).

« | 1 | .. | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | .. | 72 | »

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...