Jihočeské matky

občanské sdružení

Energetická politika ČR a dostavba JE Temelín

1.10.2001
Autor: JČM

Cílem zprávy je nezávislé posouzení stávající energetické politiky České republiky s vazbou na dostavbu JE Temelín. Dále hodnotí technologické zařízení sekundární části jaderné elektrárny, které je prototypové v návaznosti na ASŘTP dodávaný firmou Westinghouse. Tyto aspekty výrazně ovlivňují termíny funkčních zkoušek, které musí být z hlediska jaderné bezpečnosti důkladnější než u vyzkoušeného zařízení.

Zpráva se dále podrobněji zabývá rozborem energetických hospodářství průmyslových podniků, které se v současné době restrukturalizují s vazbou na primární sféru výroby, tzn. snižování energetické náročnosti výroby. Z tohoto hlediska je nutný přechod z pouhé výroby tepla na kombinovaný způsob, tj. výroba tepla a elektrické energie, což výrazně ovlivní množství nakupované elektrické energie z distribučních sítí REAS a tím i výrobu v systémových elektrárnách, které provozuje elektrárenská společnost ČEZ a.s.

Neúspěšná zkouška na Temelíně.

20.9.2001

Technikům na jaderné elektrárně Temelín se včera (27. 9. 01) nepodařilo provést nejtěžší dynamickou zkouąku (zkouška přechodu z výkonového reľimu na zregulování dodávky elektrické energie do vyčleněné části spotřeby, tzv. ostrovního provozu).

Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem.

18.9.2001

V České republice se v současné době zpracovává koncepce nakládání s radioaktivními odpady (RAO) a vyhořelým jaderným palivem (VJP) . Tato koncepce musí být posouzena v procesu EIA (posuzování vlivů na ľivotní prostředí). Dnes proběhne v Praze její veřejné projednání.

Připomínky k materiálu "Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR" (zpracovatel MPO) a k materiálu "Posouzení koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem podle zákona č. 244/92 Sb." (zpracovat

16.9.2001

V rámci procesu EIA je posuzována pouze jedna varianta koncepce nakládání s radioaktivními odpady (dále RAO) a s vyhořelým jaderným palivem (dále VJP). Je to dáno tím, že jedním z podkladů, ze kterého posuzovaná koncepce vychází, je přijatá energetická politika České republiky (dále EP).

číslo 2/ročník VI. červenec/srpen 2001

22.7.2001
Autor: JČM

Jistě si vzpomínáte na pohádku H.Ch.Andersena, ve které nahému císaři všichni chválili jeho nádherné nové šaty. Až malé dítě vykřiklo: \"Císař je nahý!\"" A v tu chvíli všichni kolem \""prozřeli\"" a uviděli realitu - císař byl nahý. Když psal H.Ch.Andersen tuto pohádku, jistě by ho nenapadlo, že o několik desítek let později bude možné její hlavní myšlenku použít v České republice.

Výroční zpráva za rok 2000

1.7.2001
Autor: JČM

Přírodní energie

5.6.2001
Autor: JČM

Elektrárny na oběžné dráze nebo na Měsíci, jak si je představují někteří odvážnější odborníci, asi jen tak brzy fungovat nebudou, ale nepochybně se budeme muset stále více orientovat na jiné zdroje, než jsou klasická fosilní paliva.

« | 1 | .. | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | .. | 72 | »

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...