Jihočeské matky

občanské sdružení

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA SDRUŽENÍ CALLA, JIHOČESKÉ MATKY, HNUTÍ DUHA A ROSA ZE DNE 31. 1. 2002

31.1.2002
V České republice došlo v posledních letech k obrovskému nárůstu výstavby sítě velkoobchodních řetězců. Tato nekontrolovaná expanze různých super, hyper a megamarketů s sebou přináší řadu nepříznivých vlivů pro udržitelnost společnosti.
„ZAOSTŘENO NA HYPERMARKETY“ V České republice došlo v posledních letech k obrovskému nárůstu výstavby sítě velkoobchodních řetězců. Tato nekontrolovaná expanze různých super, hyper a megamarketů s sebou přináší řadu nepříznivých vlivů pro udržitelnost společnosti. Hypermarkety mají zejména na svědomí zábory půdy, často zemědělské, nárůst dopravy, negativní ovlivnění krajinného rázu a urbanistického uspořádání měst, likvidaci městské a volně rostoucí zeleně. Činnost hypermarketů přináší i problémy sociální při růstu nezaměstnanosti v souvislosti s krachem maloprodejů v okolí hypermarketů. Řada ekologických organizací řeší konkrétní kauzy výstavby hypermarketů, chybí však vzájemná koordinovanost a informovanost veřejnosti o skutečných vlivech hypermarketů. Právě proto Nezávislé sociálně ekologické hnutí –NESEHNUTÍ realizuje kampaň „Zaostřeno na hypermarkety“, která se snaží tento nedostatek odstranit . „S těmito problémy se setkáváme i v Českých Budějovicích, a proto nám není cíl kampaně cizí“, uvádí Vladimír Molek ze sdružení CALLA. V kraji i v Českých Budějovicích chybí koncepce optimalizace obchodní sítě „Absence této koncepce podporuje příliv zahraničních investorů a územní plány neřeší dostatečně operativně tento stav“, dodává Jaroslava Brožová z Jihočeských matek. Občanská sdružení budou proto podporovat všechny aktivity směřující k přijetí takovéto koncepce, neboť současný stav je zejména v Českých Budějovicích již neúnosný.“ Nedůslednost a benevolence úřadů při posuzování výstavby Střediska obchodu a služeb v Boršově nad Vltavou , navrhovaná stavba u Litvínovic, uvažovaná likvidace dvora Světlík a záměr s využitím části výstaviště ve prospěch dalšího marketu nás nutí, abychom oslovili zastupitele kraje i města Českých Budějovic a požadovali urychlené řešení. Učiníme tak v rámci výstavy Zaostřeno na hypermarkety,“, doplňuje Vladimír Molek. Pozvání na výstavu Motto kampaně „Zaostřeno na hypermarkety“ je použito i pro název výstavy, kterou uspořádají českobudějovické nevládní ekologické organizace v prostorách Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě. Výstava bude zahájena v pondělí 4. února v 15.30 hodin přednáškou členů brněnského NESEHNUTÍ. Pro veřejnost je otevřena. do 22.února. Kromě barevných fotografií s texty o negativním vlivu hypermarketů jsou součástí dokumenty o problematice Českých Budějovic. Jaký názor na supermarkety má veřejnost? To se snažili zjistit členové Hnutí Duha v anketě, jejíž první výsledky budou prezentovány na výstavě a svůj názor může tímto způsobem sdělit každý její návštěvník. „Skutečnost, že na otázku, zda vadí českobudějovickým občanům úbytek malých obchodů odpovědělo kladně 72% dotazovaných svědčí o tom, že ne všichni jsou příznivci tohoto způsobu nákupu“, uvedl Jakub Hulec, jeden z iniciátorů ankety. ROSA bude na výstavě promítat Ekofilmy „Chceme využít této příležitosti a návštěvníkům výstavy promítnout nejúspěšnější filmy z loňské přehlídky Ekofilmů“, sdělila nám dr. Zuzana Guthová z českobudějovické ROSY. Dopolední promítání jsme nabídli ve středu 6. února a ve čtvrtek 21. února školám a odpolední promítání je v tyto dny určeno veřejnosti.“Dle zájmu jsme připraveni promítat ekofilmy i o jarních prázdninách ve čtvrtek 14. února“ dodává dr. Guthová. Za Sdružení CALLA: Vladimír Molek, tel. 7311381 Za Jihočeské matky: Jaroslava Brožová, tel. 7427091 Za společnost ROSA: dr. Zuzana Guthová, tel. 7432030 Za Hnutí Duha: Růžena Šandová, tel. 6713328

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína