Jihočeské matky

občanské sdružení

Společná tisková zpráva Sdružení Calla, Jihočeské matky a Ekologického právního servisu ze dne 7. 2. 2002

7.2.2002
Přesto, že územní řízení pro výstavbu 18-ti jamkového golfového hřiště na Podskalské louce bylo zastaveno, terénní práce zde pokračují! Skutečnost, že se nejedná pouze o „terénní zúrodňovací úpravy“, nýbrž o dosud nepovolenou stavbu 18-ti jamkového golfového hřiště, potvrdil znalecký posudek RNDr.
„GOLFOVÉ HŘIŠTĚ NA PODSKALSKÉ LOUCE BEZ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“ Přesto, že územní řízení pro výstavbu 18-ti jamkového golfového hřiště na Podskalské louce bylo zastaveno, terénní práce zde pokračují! Skutečnost, že se nejedná pouze o „terénní zúrodňovací úpravy“, nýbrž o dosud nepovolenou stavbu 18-ti jamkového golfového hřiště, potvrdil znalecký posudek RNDr. Boženy Šeré z Ústavu ekologie krajiny AV ČR. Posudek objednal pro potřeby občanských sdružení CALLA a Jihočeské matky Ekologický právní servis v Táboře, který těmto sdružením poskytuje právní pomoc v kauze, přerůstající rámec běžného správního řízení. Posudek odpověděl na tyto základní otázky:  Prováděné terénní úpravy spočívající ve změně podloží a zavedení podpovrchových drenážních systémů nejsou sice stavbou dle stavebního zákona, ale vyžadují stavební povolení, neboť se jimi podstatně mění vzhled prostředí a odtokové poměry. Stavební úřad v Hluboké nad Vltavou tedy porušil stavební zákon, když od vydání stavebního povolení upustil!  Terénní práce jsou prováděné na pozemcích, které byly vyňaty ze zemědělského půdního fondu a nejsou standardním kultivačním postupem. Odůvodnění terénních úprav vlastníkem pozemků Ing. Půrem, že tímto postupem dojde ke zlepšení půdní struktury a zvýší se výnos z lučních porostů, je tedy vědomě nepravdivé.  Místa terénních úprav v zásadě kopírují plánovaná jamkoviště golfového hřiště a lze je charakterizovat jako počátek realizace golfového hřiště.  Vzhledem k umístění podpovrchových drenážních systémů nelze zcela vyloučit negativní ovlivnění památných dubů. Terénní úpravy jsou prováděné v ochranných pásmech některých památných stromů, což je zákonem zakázáno.  Prováděné terénní úpravy budou mít vliv na stabilitu přírodních společenstev na dotčených místech a v jejich blízkém okolí.  Terénní úpravy mohou narušit krajinný ráz Podskalské a Poříčské louky. Posudek předají občanská sdružení ministerstvu životního prostředí a ombudsmanovi Vzhledem k tomu, že v dosavadním průběhu správních řízení nebyly akceptovány a objasněny právě tyto připomínky vznášené ze strany občanských sdružení, Agentury ochrany přírody a krajiny i České inspekce životního prostředí, bude znalecký posudek použit pro odvolací řízení vedené ministerstvem životního prostředí. Sdružení se chystají v nejbližší době obrátit i na úřad veřejného ochránce práv, ombudsmana, aby zahájil šetření nezákonného postupu Okresního úřadu v Českých Budějovicích a stavebního úřadu v Hluboké nad Vltavou. Dle zájmu poskytneme znalecký posudek v tištěné nebo elektronické podobě. Za Ekologický právní servis: Mgr. Pavel Doucha tel . 0361-256662 Za Sdružení CALLA: Vladimír Molek tel.038-7311381 Za Sdružení Jihočeské matky:Jaroslava Brožová tel. 038- 742091

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína