Jihočeské matky

občanské sdružení

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA SDRUŽENÍ CALLA, JIHOČESKÉ MATKY A HNUTÍ DUHA ZE DNE 25. 1. 2002

25.1.2002
„O Přírodní památce Besednické vltavíny musí rozhodnout ministr“ Spor o osud přírodní památky Besednické vltavíny se chýlí ke konci. V závěru loňského roku zrušilo Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje a vrátilo žádost o těžbu vltavínů k novému řízení.
„O Přírodní památce Besednické vltavíny musí rozhodnout ministr“ Spor o osud přírodní památky Besednické vltavíny se chýlí ke konci. V závěru loňského roku zrušilo Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje a vrátilo žádost o těžbu vltavínů k novému řízení. S tímto postupem se tentokrát nesmířila Obec Besednice a využila stejně jako společnost G-plus Dr. Jan Štýbr poslední zákonné odvolací možnosti. Proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí podala rozklad. Celou kauzou se bude nyní zabývat zvláštní rozkladová komise ministra. Krajský úřad odborná stanoviska nevyhodnotil, obec je zlehčuje Jedním z důvodů podaného rozkladu je zpochybnění odborných stanovisek předložených sdružením CALLA. „Obec Besednice přirovnává stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, Ústavu geologie a paleolontologie Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze, Moravského zemského muzea v Brně a Přírodovědeckého muzea Národního muzea v Praze k „ několika listinám odborníků z řad geologické veřejnosti“, uvádí Vladimír Molek ze sdružení CALLA. Přitom jedním z důvodů zrušení krajského rozhodnutí bylo nevyhodnocení předložených posudků přesto, že některé argumenty v nich uváděné vážně zpochybňují vydaný souhlas k průmyslové těžbě. Je posudek RNDr. Nováka posudkem soudního znalce? V rozkladu je rovněž napadána věrohodnost znaleckého posudku RNDr. Václava Nováka, který podal posudek jako znalec jmenovaný krajským soudem v Českých Budějovicích ze dne 19. září 1990 pod čj. SPR 140/90 pro obor drahé kovy a kameny. Stěžejní kvalifikací pro posouzení záměru těžby vltavínů byla zejména jeho funkce kurátora sbírky vltavínů Jihočeského muzea. „Obec Besednice zpochybňuje profesi dr. Nováka a uvádí, že se neměla možnost s posudkem seznámit, což není pravda, neboť jako účastníku řízení ji toto právo náleží a kulaté znalecké razítko s pečetí na posudku dr. Nováka je k nepřehlédnutí“, uvádí Jaroslava Brožová z Jihočeských matek. Posudek Ing. Jana Otýse je podjatý Až v průběhu mimoodvolacího řízení předložila obec Besednice svůj znalecký posudek zpracovaný Ing. Janem Otýsem, předsedou Obvodního báňského úřadu v Plzni. „S tímto posudkem jsme nebyli seznámeni. Jsme přesvědčeni, že posudek byl zpracovaný v rozporu s § 11 zákona č.36/1967 o znalcích a tlumočnících a lze v tomto případě hovořit o podjatosti“, uvádí Vladimír Molek. Jsou Besednické vltavíny pouze ložiskem nebo také chráněným územím ? Výhradním ložiskem vltavínových štěrkopísků je lokalita Besednice dle zákona o ochraně a využití nerostného bohatství. V tomto smyslu zde probíhal až dosud legislativní postup osvojování ložiska. „Jediným rušivým zásahem do tohoto procesu bylo vyhlášení přírodní památky Besednické vltavíny“, uvádí ve svém posudku Ing. Jan Otýs. „Posláním přírodní památky Besednické vltavíny je ochrana ložiska vltavínonosných štěrkopísků se zbytky vltavínů“, cituje Vyhláška Okresního úřadu v Českém Krumlově ze dne 29.11.1995. Za Sdružení CALLA: Vladimír Molek, tel. 7311381, Za Jihočeské matky: Jaroslava Brožová, tel.7427091Za Hnutí Duha : Růžena Šandová

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína