Jihočeské matky

občanské sdružení

Zavážení paliva do druhé bloku je podle Jihočeských matek právně i politicky chybným krokem

4.3.2002
„České, rakouské a bavorské nevládní organizace vystoupí tento týden v Mnichově s novou iniciativou směrovanou na politiky v Rakousku, Bavorsku, České republice a Evropské unii. Cílem této iniciativy je sestavení trilaterální, případně mezinárodní komise, která by prověřila závažnost poruch na jaderné elektrárně Temelín“ informuje Dana Kuchtová.
„České, rakouské a bavorské nevládní organizace vystoupí tento týden v Mnichově s novou iniciativou směrovanou na politiky v Rakousku, Bavorsku, České republice a Evropské unii. Cílem této iniciativy je sestavení trilaterální, případně mezinárodní komise, která by prověřila závažnost poruch na jaderné elektrárně Temelín“ informuje Dana Kuchtová.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vydal dnes povolení k zavážení paliva do druhého bloku jaderné elektrárny Temelín.

Jde o chybné rozhodnutí z následujících důvodů:

1. SÚJB rozhodl o povolení k zavážení paliva v řízení, které bylo uzavřené pro veřejnost. Podobně dosud rozhodoval úřad vždy, vycházel přitom pouze z dikce atomového zákona a nezohlednil zákon 114/92, který určuje okruh účastníků řízení ve správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny (viz žaloba ze dne 4. 12. 2000 vznesená Jihočeskými matkami na SÚJB k povolení zavážení paliva do prvního bloku JETE a tzv. fyzikálního spouštění). V případě povolení k zavážení paliva pro druhý blok JETE podají Jihočeské matky na SÚJB opět obdobnou žalobu.

2. „Podle evropské praxe licencování by nemohl být povolen provoz pro první ani pro druhý blok, ani zavezení paliva v jaderné elektrárně Temelín před úplným vyřešením bezpečnostních otázek, především integrity reaktorové nádoby, zkoušky jakosti materiálu, kvalifikace zařízení, vysokoenergetických potrubí na úrovni + 28, 8 m a chování kontejnmentu při haváriích s tavením aktivní zóny. Z těchto důvodů se dosud neprokázalo, že jaderná bezpečnost JETE odpovídá stavu techniky, který je běžný ve státech EU. Nutné analýzy je možné provést během jednoho roku…“ (NPP Temelin, Austrian Technical Position Paper, Vienna, July 2001). „Analýzy dosud nebyly provedeny“ upozorňuje Eva Hlasová.

3. První blok i druhý blok jaderné elektrárny jsou prototypovými zařízeními. U prvního bloku nebyl dosud vzhledem k mnoha technickým problémům zahájen komerční, ba ani zkušební provoz. Postup, kdy dosud nebyl prověřen celý první blok a kdy se paralelně bude zkoušet blok druhý, je v případě prototypového zařízení nelogický. Pokud by zde neexistoval politický tlak na uvedení elektrárny do provozu, došlo by nejprve k ukončení testů na prvním bloku, k provedení zkušebního provozu a k zahájení komerčního provozu. Zkušenosti z prototypového zařízení prvního bloku by pak byly využity u druhého bloku.

4. Je veřejným tajemstvím, že druhý blok sloužil během testů na prvním bloku jako zásobárna náhradních dílů pro první blok a také, že na druhém bloku došlo ke krádeži zařízení. Viz např. ČBL, 2. 2. 2001 – JETE: potrubí mělo výrobní vadu – Vyříznutý kus, který měl trhlinu, bude nahrazen částí z druhého bloku. Dále např. MFDnes 19. 1. 2001, – Zloděj kradl v reaktorovně Temelína - Část zavážecího zařízení odnesl z reaktorového sálu druhého výrobního bloku temelínské elektrárny neznámý pachatel….Zmizelé výsuvné rameno s elektromotorem o délce 1,3 m přitom bylo 30 m vysoko. „Uvedené příklady nevzbuzují důvěru v připravenost druhého bloku k etapě fyzikálního spouštění“ říká Dana Kuchtová.

Mgr. Dana Kuchtová Ing. Eva Hlasová

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína