Jihočeské matky

občanské sdružení

2. Chemická úpravna uranové rudy Mydlovary MAPE

29.9.1999
Část studie, týkající se problematiky chemické úpravny uranové rudy Mydlovary MAPE, chce upozornit na stále trvající nebezpečí v podobě zamořeného území v okolí obcí Mydlovary, Olešník, Zahájí, Nákří i Dívčice a vlivů tohoto zamoření na okolní prostředí v jižních Čechách. V blízkosti areálu úpravny se nachází města Hluboká nad Vltavou a České Budějovice. Úpravna sice ukončila v roce 1991 svou činnost, ale o to více je nutné upozorňovat na trvající nebezpečí radioaktivního zamoření nejen podzemních vod, ale i ovzduší, vegetace i obyvatel. Tento areál již nevydělává peníze, ale naopak, nyní jich bude spoustu potřebovat. Sanační a rekultivační práce spočívají v uzavření terénu nad odkališti. Tím dojde k zamezení úniku radionuklidů. Tyto sanační a rekultivační práce mají krajinu částečně očistit od negativního vlivu odkališť obsahujících veliké množstvím radioaktivního rmutu, ale postupují velmi pomalu. Není dostatek sanačních materiálů, ale hlavně finančních prostředků. Dotace ze státního rozpočtu se ztenčují, ani Diamo s.p. jich nemá nazbyt .

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína