Jihočeské matky

občanské sdružení

ČERNOBYL ZPŮSOBIL 40 000 SMRTELNÝCH PŘÍPADŮ RAKOVINY,ŘÍKÁ BRITSKÝ RADIOBIOLOG.

21.3.2016
img
Společná tisková zpráva Hnutí DUHA a sdružení Calla a Jihočeské matky. Následky katastrofy jaderné elektrárny v ukrajinském Černobylu, od které 26. dubna uplyne třicet let, silně působí dodnes. Pět milionů lidí v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině stále žije ve vysoce kontaminovaných oblastech. Celkový počet lidí, kteří zemřeli nebo zemřou na nádorová onemocnění v důsledku havárie, je odhadován na 40 000. Výrazně vzrostl počet onemocnění způsobených genetickou poruchou (leukémie, rakovina štítné žlázy, ale kardiovaskulární poruchy či cukrovka) u lidí narozených po havárii.
Taková jsou základní zjištění studie britského radiobiologa Iana Fairlieho
publikované ve studii TORCH 2016 (zkratka The Other Report on Chernobyl)
*[1]*. Studie přináší přehled radioaktivního zamoření evropských zemí
černobylskou havárií a zhodnocení výskytu jednotlivých konkrétních
onemocnění. Vedle historických dopadů se soustřeďuje i na dlouhodobé efekty
masivního úniku radiace, ke kterému v Černobylu došlo.

Odhad počtu smrtelných onemocnění způsobených černobylskou havárií vychází
z kolektivní dávky záření vlivem úniku radiace. Studie pak speciálně
sleduje výskyt rakoviny štítné žlázy, která obvykle nebývá smrtelná, ale
výrazně zhoršuje kvalitu života postižených. Studie odhaduje, že
černobylská katastrofa dosud zapříčinila 6 000 případů rakoviny štítné
žlázy a dalších 16 000 způsobí v příštích letech.

Dr. Ian Fairlie, který je odborným konzultantem britské vlády, vystoupí 5.
dubna s obsáhlou prezentací v Praze na Nuclear Energy Conference 2016 (více
na www.nec2016.eu). Mimo jiné zde porovná dvě nejvážnější jaderné havárie
dosavadní historie – černobylskou a fukušimskou. Na konferenci vystoupí
řada dalších zahraničních i domácích expertů. Program a informace o
registraci najdete na uvedené webové stránce.

*Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl: *
*„Práce Iana Fairlieho je důležitá i tím, že připomíná rozměr černobylské
havárie a její dopady na evropské státy. Černobylským vtipům, které mezi
námi středoškoláky v roce 1986 kolovaly, už bych se dnes opravdu nezasmál.“*


*Monika Machová Wittingerová ze sdružení Jihočeské matky řekla: **"Z úst
českých zastánců jaderné energetiky jsem slyšela i argument, že největší
ztráty po černobylské havárii jsou ztráty z nevyrobené elektřiny. Data ze
studie ukazují, jak cynická taková tvrzení jsou."*

*Edvard Sequens, energetický expert sdružení Calla, řekl: *
*„Iana Farlieho jsme pozvali na mezinárodní konferenci o rizicích jaderné
energetiky do Prahy. Chceme na ní na základě dopadů katastrof v Černobylu i
ve Fukušimě diskutovat, zda dnešní reaktory už odpovídají potřebné úrovni
bezpečnosti a jak moc se problém bezpečnosti promítá do ekonomiky jaderné
energetiky.“*
STUDII BUDE PŘEDSTAVENA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI "JADERNÁ ENERGETIKA - DRAHÝ
HAZARD" 5. DUBNA V PRAZE*Kontakty: Karel Polanecký*, energetický expert Hnutí DUHA, 775 778 202,
karel.polanecky@hnutiduha.cz
*Edvard Sequens,* energetický konzultant Calla – Sdružení pro záchranu
prostředí, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz
*Monika Machová Wittingerová,* Jihočeské matky, 603 516 603,
jihoceske.matky@ecn.cz
*Jan Piňos, *média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279,
jan.pinos@hnutiduha.cz


*Poznámky:*

[1] Studie je k dispozici ke stažení na adrese:
https://www.global2000.at/sites/global/files/TORCH%20-%20The%20other%20Report%20of%20Chernobyl.pdf

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína