Jihočeské matky

občanské sdružení

Co provede Chalupa s energetickou koncepcí?

12.6.2013
Autor: JČM
img
Jak mají být hodnoceny dopady Kubovy verze státní energetické koncepce na životní prostředí, navrhly ekologické organizace ministrovi životního prostředí Chalupovi [1]. Odmítají totiž, aby bylo posouzení pouze formální a s předem jasným závěrem. V souladu se zákonem proto žádají porovnání různých variant koncepce [2]. Chtějí, aby se jedním z klíčových ukazatelů pro hodnocení koncepce stalo snižování emisí skleníkových plynů. V rozporu se zákonem se posouzení také vyhýbá přeshraničním dopadům, jako je znečištění ovzduší či rizika jaderné havárie.

Chalupovo ministerstvo nyní na základě sebraných připomínek veřejnosti rozhodne, jak by měla být koncepce posuzována. Výsledek bude posléze předložen k veřejné debatě. Zpracovatelem hodnocení je na základě výběru ministerstva průmyslu firma AMEC s.r.o., sesterská společnost firmy AMEC Nuclear Czech Republic, a.s. [3].

Ekologické organizace předložily dva vlastní návrhy energetické koncepce ČR Chytrá energie a Energetická (r)evoluce, které jsou plně porovnatelné s návrhem ministerstva průmyslu [4], [5]. Vznikly v loňském a předloňském roce ve spolupráci se zahraničními experty. Jedná se o konkrétní, důkladně propočítané návrhy na reformu české energetiky, jejichž uskutečnění by zajistilo dostatek energie pro všechny české domácnosti, srazilo jejich účty a současně snížilo závislost naší ekonomiky na devastující povrchové těžbě uhlí, nebezpečných jaderných elektrárnách a dovážené ropě či plynu.

Sdružení také trvají na odstranění nejvážnějších nedostatků koncepce, na které ve svých připomínkách již v loňském roce upozornilo 3.700 občanů [6]. Připomínají, že Kubův návrh například: nepracuje dostatečně s potenciálem energetické efektivity; nerespektuje potřebu výrazného snížení emisí skleníkových plynů kvůli riziku globální změny klimatu; staví překážky pro využití možností čistých obnovitelných zdrojů energie; předpokládá masivní finanční podporu kontroverzních projektů, jako jsou nové jaderné reaktory nebo spalovny nevytříděného komunálního odpadu.

Jan Nezhyba ze sdružení Arnika řekl: „Sečteno a podtrženo, divím se, že ministr Kuba svou koncepci nenazval Vytěžit a spálit. Obsáhle sice popsal, co všechno by vykutal a nechal proletět komíny elektráren a spaloven, komplexní seznam rizik v podobě zátěže toxickými látkami pro životní prostředí a obyvatele Česka zatajil. Brány spaloven by opustila značná množství takových látek, jako jsou dioxiny nebo arzen. Pokud chce ministr Chalupa budit aspoň nepatrné zdání, že mu jde o životní prostředí, musí Kubovu návrhu razantně oponovat.“

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Ministerstvo životního prostředí dostává při hodnocení státní energetické koncepce příležitost ukázat, že není jen dalším ekonomickým rezortem, ale hájí čistější životní prostředí.“

Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku řekla: „Chalupa nad svojí aktualizací klimatické politiky tak dlouho prokrastinoval, až nemá nic, s čím by Kubovi oponoval. I proto jsme mu poslali naše propracované návrhy na reformu české energetiky. Ty na rozdíl od Kubovy koncepce zajistí, že Česká republika férovým způsobem přispěje k potřebnému snížení globálních emisí skleníkových plynů.“

Jan Rovenský z Greenpeace uvedl: „Samozřejmě nás těší, že návrh koncepce počítá se zachováním limitů těžby uhlí, byť jejich další existenci garantuje jen na 25 let. To je ovšem téměř jediná pozitivní věc, kterou lze o Kubově energetických plánech říci. Zásadní, trvale udržitelnou modernizaci české energetiky ovšem nenabízí, ba aktivně se ji pokouší blokovat. Ministr Chalupa by měl proto umožnit, aby se v rámci probíhajícího posuzování porovnal Kubův plán s Energetickou [r]evolucí a Chytrou energií. My se takového srovnání nebojíme – uvidíme, zda totéž platí i o ministrech ODS.“

Kontakty:

Jan Nezhyba, Arnika, 739 593 364, jan.nezhyba@arnika.org

Edvard Sequens, Calla, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz

Klára Sutlovičová, Centrum pro dopravu a energetiku, 605 276 909, klara.sutlovicova@ecn.cz

Jan Šrytr, Ekologický právní servis, 775 154 087, jan.srytr@eps.cz

Jan Rovenský, Greenpeace, 734 620 844, jan.rovensky@greenpeace.org

Karel Polanecký, Hnutí DUHA, 775 778 202, karel.polanecky@hnutiduha.cz

Monika Machová–Wittingerová, Jihočeské matky, 603 516 603, monika.wittingerova@centrum.cz

Daniel Vondrouš, Zelený kruh, 724 215 068, vondrous@zelenykruh.cz

Poznámky:

[1] Samostatná vyjádření ekologických organizací k dispozici zde: www.energetickakoncepce.cz/proces-sea/posouzeni-vlivu-na-zivotni-prostredi-sea

[2] Proces hodnocení vlivů státní energetické koncepce na životní prostředí vede Ministerstvo životního prostředí. Všechny dokumenty jsou zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP148K

[3] V rozporu s domněnkou sdílenou částí sdělovacích prostředků vláda dosud energetickou koncepci jako takovou neschválila, ale pouze ji vzala na vědomí a uložila posouzení jejích vlivů na životní prostředí (http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/8BEC0F6B02BA7736C1257AF6002C0D69/$FILE/803%20uv121108.0803.pdf).

[4] http://www.chytraenergie.info/index.php/chytra-energie/publikace

[5] www.energetickarevoluce.cz

[6] www.energetickakoncepce.cz

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína