Jihočeské matky

občanské sdružení

Cvičná evakuace jedné školy není dostatečnou přípravou obyvatelstva na potenciální havarijní situaci

1.12.2000
Autor: JČM
Dne 30. 11. 2000 byla provedena evakuace základní školy v Týně nad Vltavou. Podle našeho názoru se při této evakuaci projevily některé závažné nedostatky v havarijní připravenosti regionu kolem Temelína.
Dne 30. 11. 2000 byla provedena evakuace základní školy v Týně nad Vltavou. Podle našeho názoru se při této evakuaci projevily některé závažné nedostatky v havarijní připravenosti regionu kolem Temelína.

Vyrozumění občanů v Týně nad Vltavou bylo opožděné - vzhledem ke vzniku simulované havárie v 6.00 hod a k evakuaci posledních žáků v 11 hod. Včasná informovanost obyvatelstva a provedení preventivních opatření je důležitější, než optimistické předpoklady provozovatele JETE, že únik radionuklidů nenastane hned, nebo bude velmi malý. Proto prosazujeme to, aby informace o havarijním stavu byly paralelní, jak ve vnitřním tak ve vnějším havarijním pásmu.

Od zaznění sirén do evakuace uběhla hodina času, během které žáci čekali na evakuaci autobusy v panelovém, ze 2/3 proskleném domě bez izolací. Pro jejich ochranu by jistě bylo vhodnější ukrytí v jiném prostoru. Nebyla vyřešena otázka jódové profylaxe u dětí ve škole.

Evakuace byla řízena policií, takže nemohl nastat pravděpodobný automobilový kolaps. Tím vlastně nebyl splněn účel procvičení, protože nebyly vyjasněny nedostatky a možné kritické situace, které bude třeba řešit v případě skutečné evakuace (např. situace, že by rodiče, kteří by chtěli vyzvednout své dítě ze školy a provést samoevakuaci, zablokovali auty příjezdové cesty pro autobusy).

Evakuace pouze jedné školy není v žádném případě reprezentativním vzorkem toho, jak by mohla skutečná evakuace v případě havárie vypadat. Žáci jsou ve škole shromážděni na jednom místě, jedná se pouze o mládež a nelze předpokládat, že by při evakuaci nastaly problémy s tím, že by se někdo odmítal cvičení zúčastnit. Vypovídací hodnotu může mít např. evakuace jednoho sídliště či čtvrti. V každém případě by měly být prozkoušeny evakuace celých obcí, a to nejen v Týně nad Vltavou. Zde k nácviku evakuace došlo díky aktivitě starosty, v jiných obcích nebude nácvik prováděn vůbec, další cvičení má proběhnout údajně až za rok.

Problémem jsou nezajištěné technické a finanční prostředky pro případ havárie. Na zajištění přístupových cest, mobilních telefonů pro starosty, kvalitních sirén a rozhlasů do obcí (při této evakuaci byl sice rozhlas slyšet, ale nebylo rozumět a rozhodně nebylo dosaženo slyšitelnosti po celém sídlišti) není dostatek peněz. Starosta Eisenvort vyčíslil potřebu Týna a přilehlých obcí na 100 mil. Kč, v původních plánech pro 20km zónu havarijní připravenosti se počítalo téměř s miliardou Kč. Skutečnost je taková, že OkÚ obdržel na havarijní připravenost pouze několik miliónů Kč, a to pouze na ochranné pomůcky pro zásahové sbory.

Dana Kuchtová, předsedkyně sdružení Jihočeské matky

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...