Jihočeské matky

občanské sdružení

Diskusní seminář „JADERNÁ NE/BEZPEČNOST“

1.12.2015
Autor: JČM
V úterý 1. prosince 2015 od 16 do 19 hodin
Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků
Pořádají Společnost pro trvale udržitelný život a Jihočeské matky
Na semináři v úvodu zazní tyto příspěvky:
Dr. Alfred Körblein - EPIDEMIOLOGICKÉ STUDIE O VÝSKYTU RAKOVINY U DĚTÍ V BLÍZKOSTI JADERNÝCH ELEKTRÁREN
MUDr. Radim Šrám, DrSc. - GENETICKÁ POŠKOZENÍ V BLÍZKOSTI JADERNÝCH ELEKTRÁREN
Prof. Dr. Friedo Zölzer - GENETICKÁ POŠKOZENÍ V URANOVÉM PRŮMYSLU


Zvýšení výskytu leukémie i jiných druhů rakoviny u dětí v blízkosti jaderných elektráren je diskutováno zhruba od začátku osmdesátých let minulého století. O významné oživení diskuze o zdravotních rizicích jaderných elektráren se v poslední době postarala rozsáhlá studie, jejíž vypracování si v letech 2007-2008 zadala německá vláda. Jednalo se o epidemiologickou případovou kontrolní studii výskytu dětské rakoviny na podkladech německého onkologického registru dětí - Deutsches Kinderkrebsregister - tzv. KiKK studie. Cílem bylo přezkoumat zjištění některých předchozích průzkumů, že u děti žijících u jaderných reaktorů se častěji vyskytuje leukémie a některé další druhy rakoviny.
Výsledky studie cytogenetického poškození v blízkosti našich jaderných elektráren představí MUDr. Radim Šrám, DrSc..
MUDr. Šráma doplní prof. Dr. Friedo Zölzer poznatky získanými ze sledování genetických poškození v uranovém hornictví a MAPE MydlovaryNásledovat bude diskuse z pléna.

Moderování a vedení následné diskuse – MUDr. Miroslav Šuta

VSTUP VOLNÝ, TLUMOČENÍ ZAJIŠTĚNO

Dr. Alfred Körblein je absolventem Technické univerzity ve Stuttgartu a Univerzity v Heidelbergu. Je nezávislým expertem v oblasti zdravotních rizik spojených s radioaktivním zářením. Ve své výzkumné práci se zaměřuje především na problematiku prenatální úmrtnosti po nehodách v Černobylu a Fukušimě a nádorových onemocnění u dětí v okolí jaderných elektráren.

MUDr. Radim Šrám, DrSc. je vedoucím oddělení genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální mediciny AV ČR a předsedou Komise životního prostředí AVČR. Věnuje se převážně vlivům znečištění ovzduší na zdravotní stav populace. Od roku 2007 koordinuje také rozsáhlý výzkum znečištění ovzduší na Ostravsku, který je zaměřen jak na hodnocení vlivu znečištění ostravského ovzduší na zdravotní stav populace, zejména dětí, tak na studium genotoxicity látek přítomných v ovzduší Ostravska a jejich škodlivé účinky na genetický materiál.

Prof. Dr. Friedo Zölzer je vedoucím katedry radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se radiobiologií již více než 30 let, nejdřív na univerzitě v Gießenu, Německo, a potom na univerzitě v Essenu, Německo. Je členem řídicího výboru Evropské iniciativy pro výzkum o malých dávkách (MELODI) a pracovní skupiny pro Etiku radiační ochrany při Mezinárodní komisi radiologické ochrany (ICRP).

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína