Jihočeské matky

občanské sdružení

Drátování již. Čech a Vysočiny kvůli Temelínu?Každý se může vyjádřit!

1.6.2010
Autor: JČM
img
Veřejnost, ale i dotčené samosprávy se nyní mohou v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí vyjádřit k plánům provozovatele české elektroenergetické přenosové soustavy ČEPS a.s. na nové drátování krajiny. V souvislosti s projektem dalších jaderných reaktorů v Temelíně má vzniknout nové, 120 km dlouhé dvojité vedení elektrického napětí 400 kV mezi rozvodnami Kočín u Temelína a Mírovka nedaleko Havlíčkova Brodu. Dráty na 41-45 metrů vysokých stožárech se přiblíží nebo přímo protnou katastry 93 měst a obcí jižních Čech a Českomoravské vysočiny. Investice má stát minimálně 12 miliard Kč1). V případě, že by ČEZ prosadil pro Temelín reaktory 2x1700 MW, stavěly by se další stožáry s vedením směrem na západočeské Přeštice a muselo by být zdvojeno dnešní přenosové vedení mezi Havlíčkovým Brodem a Tišnovem.

Nyní je předložena dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí2), kterou může každý zájemce připomínkovat a posléze se zúčastnit i veřejného projednání organizované Ministerstvem životního prostředí. Dokumentace například konstatuje neúnosný dopad na krajinný ráz na řadě míst, kudy bude vedení procházet. Občanská sdružení Calla a Jihočeské matky připraví k záměru vlastní připomínky.

V Senátu je v této době projednáván návrhu zákona senátora Jiřího Nedomy a dalších, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Návrh k dopravním stavbám zařazuje i energetickou a vodohospodářskou infrastrukturu. Pokud bude schválen, ocitnou se majitelé dotčených pozemků a budoucí sousedé chystaných stožárů, v ještě větší nevýhodě vůči státním firmě ČEPS, než dnes. Usnadněno bude jak povolování vedení takovýchto vysokého napětí, tak vyvlastnění pozemků pro ně.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Česká republika má i jiné možnosti k řešení svých energetických potřeb, než je stavba nových reaktorů. S budováním menších decentralizovaných zdrojů vyplývá potřeba rozvíjet pružné a bezpečné přenosové a distribuční sítě – tzv. inteligentní sítě. Právě sem by měly směřovat miliardy, které mají být utraceny za vyvedení nadměrného elektrického výkonu z Temelína.“

„Na potřebnost modernizace energetiky poukazuje i návrh Státní energetické koncepce, který zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Výstavba nových reaktorů a elektrického vedení Kočín - Mírovka však spolykají finanční prostředky, které budou potom chybět na modernizaci energetiky v České republice.“ říká Monika Machová Wittingerová z Jihočeských matek.

Další informace mohou poskytnout:

Edvard Sequens, Calla – tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz

Monika Machová Wittingerová, Jihočeské matky – tel.: 603 516 603

jihoceske.matky@ecn.cz

Poznámky:

1) Rozhovor ministra Tošovského na Rádiu Česko z 26. ledna 2010:

http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/exkluzivne/_zprava/686867

2) Dokumentace EIA k záměru vedení vvn Kočín – Mírovka je ke stažení na webu:

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP281

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína