Jihočeské matky

občanské sdružení

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ DŮSLEDKY TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE

21.7.1999
Autor: JČM
POZOR
V náhledu pouze obsah.
Pro otevření celého souboru klikněte na "přiložené odkazy" (na konci)
Ing. E. Sequens, Ing. E. Hlasová a kolektiv

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
rozhodnutí vlády ze dne 21.července 1999, kterým ministři jednoznačně zamítli návrh ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra na rozšíření těžby uranu, bylo důležitým avšak nikoliv rozhodujícím vítězstvím snah ekologů za ukončení činnosti uranového průmyslu v České republice a odstranění následků jeho činnosti. Nadále je však nutné věnovat problematice uranu značnou pozornost. O zmapování dnešního stavu v oblasti uranového průmyslu se pokouší předkládaná studie nazývající se "Ekologické a ekonomické důsledky těžby uranu v ČR." Toto dílo se snaží shrnout informace z oblasti uranového průmyslu. Je členěno do čtyř samostatných kapitol. Jedna kapitola pojednává o těžbě uranu po roce 1945. Většina informací však byla až do roku 1989 označována pojmem "přísně tajné". Vzhledem k této situaci nebylo snadné informace pro tuto studii z tohoto oboru získat. Studie si kladla za cíl předložit málo známé informace širší veřejnosti, hlavně potom zastupitelům měst a obcí a poslancům. Uvedené informace mohou posloužit i členům vlády, kteří rozhodují o aktivitách spojených s uranovým průmyslem. Přesto informace, které jsou obsaženy v této studii, i když nejsou zdaleka vyčerpávající, dávají dobrý základ pro rozhodování a zvažování priorit v oblasti těžby uranu a likvidace trvalých zátěží po uranové činnosti. Problematika uranu je díky vlivům na životní prostředí a zdraví občanů stále aktuální a do budoucna by podle našeho názoru měla být dále sledována ,vyhodnocována a zveřejňována.

Většinu finanční prostředků na vypracování souhrnu o ekologických a ekonomických důsledcích těžby uranu jsme získaly od Nadace Partnerství.

Děkujeme za tuto podporu. Sdružení Jihočeské matky

OBSAH

1. TĚŽBA URANU V ČESKÉ REPUBLICE
Zpracoval Ing. E. Sequens

1.1 VÝVOJ TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE
1.2 EKOLOGICKÉ ASPEKTY TĚŽBY
   1.2.1 VLIVY TĚŽBY URANU
   1.2.2 VLIVY VYRĚŽENÉ HLUŠINY
   1.2.3 VLIVY LOUŽENÍ IN SITU
   1.2.4 VLIVY ÚPRAVEN RUDY
   1.2.5 VLIVY SKLÁDEK KALŮ Z ÚPRAVNY URANOVÝCH RUD
   1.2.6 UKLÁDÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK
1.3 STRÁŽ POD RALSKEM - HAMR
1.4 ROŽNÁ
1.5 POTENCIONÁLNÍ NOVÁ LOŽISKA
1.6 ZÁVĚR

2. CHEMICKÁ ÚPRAVNA URANOVÉ RUDY MYDLOVARY MAPE
Zpracovala Ing. E. Hlasová

2.1 ÚVOD
2.2 TROCHA HISTORIE
2.3 KAM BYL UKLÁDÁN KAL Z PROVOZOVNY MAPE V MYDLOVARECH
2.4 KONTAMINACE PO ČINNOSTI MAPE
2.5 BUDE EXISTOVAT V BUDOUCNOSTI ŘEŠENÍ?
2.6 JAK SE PRACOVALO NA MAPE
2.7 ZÁVĚR

3. PROČ BYL V ČESKOSLOVENSKU PO ROCE 1945 TĚŽEN A UPRAVOVÁN URAN?
Výňatek z knihy “Uranové doly v Jáchymově” - Jiří Svršek (1999)

4. ZÁŘENÍ A ZDRAVÍ
Autoři: Bob Briscone a Dave Amis (Artwork 1989)
přeložila RNDr. Ivanka Elhotová<

4.1. ZÁŘENÍ NEVIDITELNÉ, ALE SMRTELNÉ
4.2. ZDROJE ZÁŘENÍ
4.3. RADIAČNÍ JEDNOTKYKategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína