Jihočeské matky

občanské sdružení

Je v našem městě příliš mnoho stromů?

11.12.2007
Autor: JČM
img
Krajský úřad zamítl odvolání sdružení Jihočeské matky a Hnutí Duha proti rozhodnutí magistrátu města, jímž bylo povoleno pokácení 187 kusů dřevin (k nimž patří i zcela zdravé mnohaleté lípy a javory) na pozemcích bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech, které mají být zastavěny převážně obytnou zástavbou s další vybaveností a zpevněny obslužnými komunikacemi.

Magistrát i krajský úřad odůvodnili svá rozhodnutí tím, že stromy jsou překážkou revitalizace území opuštěných kasáren na součást městské aglomerace. Zároveň odmítli námitku občanských sdružení, že navrhovaná zástavba je velmi přehuštěná, přičemž při rozvolnění zástavby by bylo možné situovat budoucí komunikace tak, aby byl větší počet stromů ušetřen od likvidace. Trasy navržených komunikací uvnitř areálu nelze dle mínění těchto úřadů měnit, neboť jsou už zakotveny v územním plánu.

Žádosti o zpracování variantního projektu, jenž by více zohlednil existenci vzrostlých kvalitních stromů, jejichž začlenění do budoucí bytové zástavby by při dobré vůli projektantů a investorů bylo možné, magistrát ani krajský úřad proto nevyhověli.

„Odvolací orgán si je vědom, že některé z dřevin, navrhovaných ke kácení jsou v dobrém zdravotním stavu, ale při rozhodování přihlédl k záměru projektu revitalizace rozsáhlého areálu.“ – píše se v rozhodnutí krajského úřadu.

Z rozhodnutí tedy v podstatě vyplývá, že revitalizace území dle mínění úřadů rovná se zplanýrování vzrostlé zeleně na téměř celé ploše areálu s výjimkou stávající lipové aleje a několika málo kusů ostatních druhů dřevin.

Povolená likvidace stromů není navíc v areálu bývalých kasáren posledním zásahem do zeleně. V jedné z variant umístění budoucího akvaparku se totiž uvažuje právě s územím čtyřdvorských kasáren.

Magistrát se zapomněl zeptat občanů, z nichž někteří budou také obyvateli nové městské části, zdali chtějí raději bezútěšné sídliště uprostřed téměř holé pláně, s miniaturní náhradní výsadbou, která doroste nejdříve za třicet let, nebo přívětivou rezidenční čvrť, utopenou v zeleni, které tak často obdivujeme v západní Evropě. Jelikož naše radnice s občany příliš nekomunikuje, je celý investiční záměr, jehož realizace je odhadována na cca 6,5 miliardy korun, záležitostí dohod pouze mezi radnicí, investorem, projektanty a výstavbovými firmami, které se spojily ve „Sdružení firem Areál Čtyři Dvory“. Když toto sdružení prezentovalo svůj „revitalizační“ projekt na letošním mezinárodním veletrhu v Mnichově, bohužel se tam zapomnělo pochlubit, že s jeho realizací souvisí zničení téměř dvou stovek stromů.

Sdružení Jihočeské matky, České Budějovice Jaroslava Brožová, tel. 603 516 634

Hnutí Duha, České Budějovice Růžena Šandová tel. 386 713 296

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína