Jihočeské matky

občanské sdružení

Díra v potrubí ukazuje na problém prodlužování provozu

5.11.2014
Autor: JČM
Jaderná elektrárna Dukovany odstaví dva výrobní bloky. Důvodem je netěsnost na potrubí jednoho ze tří systémů tzv. technické vody důležité. Podle mluvčího elektrárny Petra Spilky je to na systému s technickou vodou důležitou první porucha v téměř třicetileté historii elektrárny.
Dukovany patří k těm jaderným elektrárnám, které se blíží ke konci jejich projektované životnosti. Firma ČEZ má zatím licenci k provozování do roku 2015 resp. 2017 a usiluje o prodloužení nejprve do roku 2025 a pak až do roku 2035, přičemž k tomu potřebuje povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Předsedkyně SÚJB Dana Drábová již dříve prohlásila, že z technického hlediska tomu nic nebrání. Během procedury tzv. stres testů se ovšem ukázalo, že elektrárna patří k horšímu průměru hodnocených evropských jaderných elektráren s ohledem na její bezpečnostní parametry. S aktuálně zjištěnou netěsností na potrubí se navíc nabízí otázka, v jakém stavu jsou důležité součásti elektrárny po třiceti letech provozování. Navýšení výkonu elektrárny z původních 1670 MW na 2000 MW, které provozovatel dokončil loni, je také poněkud v rozporu s plány na prodloužení provozu - vyšší výkon znamená vyšší zatěžování reaktorové nádoby, a tím zkrácení její životnosti. Vedle reaktorové nádoby jsou to právě potrubní soustavy, které jsou  provozem elektrárny nejvíce namáhány. Pro informaci: degradace materiálu tepelnou únavou byla příčinou nuceného odstavení francouzské jaderné elektrárny Civaux 1 v roce 1998.
Problematika provozu jaderných elektráren za dobu jejich plánované životnosti je horkým tématem na úrovni Evropské komise. V létě se uskutečnilo zasedání smluvních stran ESPOO konvence, kde se jednalo o konkrétním případu ukrajinské jaderné elektrárny Rivne 1 a 2, u kterých má dojít k prodloužení provozu o 10 let. Bylo stanoveno, že udělení licence na další léta musí předcházet posouzení vlivu dalšího provozu elektrárny na životní prostředí (EIA). Původní návrh, aby se povinnost aplikace procesu EIA vztahovala na všechny dosluhující jaderné elektrárny počítající s prodloužením provozu za dobu životnosti v zemích, které se k ESPOO konvenci připojily, neprošel. Jihočeským matkám to již v srpnu sdělilo Ministerstvo životního prostředí v odpovědi na žádost o informaci, zda se u Dukovan s procesem EIA počítá.
Fakt, že se prodloužení provozu jaderné elektrárny Dukovany má obejít bez posouzení v procesu EIA, již delší dobu kritizují české a zahraniční protijaderné organizace. Na konci října rakouská  organizace Global 2000 spustila petici, ve které žádá spolkového ministra životního prostředí, aby se u svého českého kolegy zasadil o prosazení procesu EIA na prodloužení provozu stávajících reaktorů v Dukovanech. Pod peticí je v tuto dobu podepsáno přes 20 tisíc občanů.


Kontakt: Daniela Magersteinová, 603 532 067

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...