Jihočeské matky

občanské sdružení

Nevládní organizace píší premiérovi

7.9.2012
Autor: JČM
img
Protože se premiér Petr Nečas a jeho vláda zasazuje o rozvoj jaderné energetiky v České republice, rozhodly se české a rakouské nevládní organizace OIŽP, Jihočeské matky, Calla, Atomstopp - atomkraftfrei leben a Mütter gegen Atomgefahren Freistadt zasílat mu pravidelně každý týden argumenty formou dopisů.

Od letošního února premiérovi české vlády jich napsaly již dvacet jedna. Odeslané texty jsou zveřejněny na webové stránce www.dopisypremierovy.cz , která byla pro tento účel zřízena. Případné odpovědi premiéra nebo jeho spolupracovníků najdete vždy pod příslušným dopisem.

„K této kampani nás inspirovala podobná aktivita, která probíhala v roce 1978 v Rakousku, kdy paní Traudy Rinderer zasílala každý den dopisy kancléři Bruno Kreiskemu, aby vyjádřila svůj protest proti spuštění jaderné elektrárny Zwentendorf. Stejnou aktivitu zopakovala v 80. letech, kdy se se svými dopisy obracela na tehdejšího bavorského ministerského předsedu Franze Josefa Strausse. V té době vrcholily masové protesty veřejnosti proti zahájené stavbě závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva v bavorském Wackersdorfu. Tato stavba byla nakonec zastavena, stejně jako nikdy nebyla uvedena do provozu rakouská jaderná elektrárna ve Zwentendorfu.“ vysvětlují organizátoři „dopisové kampaně.“

V dopisech zástupci zmíněných organizací vyjadřují nesouhlas s výstavbou nových reaktorů v Temelíně, která je, podle jejich názoru, špatnou volbou. Tím se v širším kontextu energetické koncepce ČR rozumí, že Česká republika míří do jaderně-fosilního skanzenu a rezignuje na moderní trendy v energetice, které se v posledních letech prosazují ve většině vyspělých států. “

Korespondence se dále dotýká nejrůznějších problémů, které s sebou nese využívání jaderné energie. Ať již je to riziko havárie, státem omezená odpovědnost za škody v případě vážné havárie, zdravotní a socioekonomické dopady vážné havárie ve světle událostí v Černobylu a Fukušimě, ekonomika výroby elektřiny z jádra, problematika vyhořelého jaderného paliva a hledání trvalého úložiště nebo již výše zmíněné téma energetické koncepce ČR.

„Velkým problémem výstavby nového zdroje se ukazuje být ekonomická návratnost této investice v řádu stovek miliard korun. ČEZ si je ekonomického rizika vědom a v současné době u politiků vyjednává podmínky, za kterých je ochoten do jádra investovat. Pokud se bude nový Temelín stavět, zaplatíme si ho všichni v ceně elektřiny. Znamená to, že jaderná energetika, po více než 50 letech své existence, není schopna obstát v tržním prostředí. I o tom se dočte pan premiér v dopisech,“ říkají zástupci nevládních organizací.

Kontakty:

Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s., pavel.vlcek@oizp.cz , tel.: 777 006 241

Monika Machová Wittingerová, Jihočeské matky, jihoceske.matky@ecn.cz , tel.: 603 516 603

Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, edvard.sequens@calla.cz, tel.: 602 282 399

Gabi Schweiger, Freistadtské matky proti atomovému nebezpečí, schweigab@aon.at, +43 680 33 33 625

Roland Egger, Atomstopp_atomkraftfrei leben!, roland.egger@atomstopp.at, tel: +43 680 239 3019

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína