Jihočeské matky

občanské sdružení

Nová studie zapomíná na hodnocení vlivu na lidské zdraví

21.10.2015
Autor: JČM
Dnes budou sdružením Energetické Třebíčsko představeny výsledky studie "Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany: socioekonomická analýza". Jedná se o dvouletý výzkum, který prováděla Univerzita Karlova a Energetické Třebíčsko. O budoucnosti elektrárny v Dukovanech je třeba uvažovat komplexně - kromě socio-ekonomických studií by se nemělo zapomínat ani na sledování zdravotního stavu obyvatel.
Sdružení Jihočeské matky považuje za velmi důležité, aby při uvažování o budoucnosti jaderné elektrárny Dukovany nebyla hodnocena jen socio-ekonomická hlediska, na což se nyní soustřeďuje hlavní pozornost, ale také možný vliv elektrárny na životní prostředí včetně dopadů dlouhodobého provozu na lidské zdraví. Zatímco v okolí jaderné elektrárny Temelín probíhá soustavné monitorování a vyhodnocování zdravotního stavu obyvatelstva, u Dukovan byly za 30 let provozu provedeny pouze dvě studie: studie MUDr. Kotulána z roku 1996 (1), která zjistila zvýšený výskyt nádorů některých krvetvorných orgánů. Závěry studie tyto výsledky nedávají do souvislosti s provozem JEDU, avšak obsahují doporučení, že je třeba ve studích pokračovat. K podobným závěrům došel také MUDr. Bezecný, který ve své studii z roku 2001 (2) uvedl: "Nebyl prokázán negativní vliv provozu elektrárny na zdraví obyvatel v jejím těsném okolí, i když byl zaznamenán náznak vyššího rizika nádoru lymfatické tkáně v této lokalitě. Je potřeba dalších studií, protože stávající metody mají vzhledem k nízkým expozičním dávkám a malým počtům případů poměrně nízkou citlivost a sílu.“ Žádné další studie zdravotního stavu obyvatel v okolí JEDU se však dále neprováděly.
Monika Machová Wittingerová říká: “Obrátili jsme se na příslušné úřady, opakovaně také na předsedu sdružení Energetické Třebíčsko Vítězslava Jonáše, aby se jeho sdružení kromě socio-ekonomických dopadů jaderné elektrány začalo zabývat též problematikou sledování zdravotního stavu obyvatel v okolí Dukovan. Ukazuje se však, že neexistuje vůle se předmětnou problematikou seriózně zabývat”.
Odkazy:
(1) Kotulán J., Smékal V., Roth Z. a Peltan I.: Zdravotní stav obyvatelstva v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany – Dalešice, 1996
(2) Jaderná elektrárna Dukovany a zdravotní stav obyvatel žijících v jejím okolí, Bezecný J., Malý M., Oddělení TR1V Nemocnice Třebíč

Náhledové foto k článku- zdroj: www.atlasobyvatelstva.cz

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...