Jihočeské matky

občanské sdružení

O proces EIA na nové jaderné bloky v Dukovanech projevily zájem všechny naše sousední státy

28.12.2016
Autor: JČM
Společná tisková zpráva Calla – Sdružení pro záchranu prostředí a Jihočeských matek

Nové reaktory v Dukovanech mohou mít přeshraniční dopady na životní prostředí a zdraví lidí a proto si nejenom Rakousko a Německo, ale i Slovensko, Maďarsko a Polsko vyžádaly důkladný posudek v rámci procesu EIA. Vyplývá to ze závěru zjišťovacího řízení, který zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí [1]. Svá vyjádření k zbytečnému a drahému záměru nových reaktorů v srpnu 2016 zaslaly i spolky Jihočeské matky a Calla – Sdružení pro záchranu prostředí.
Nyní bude vypracováno hodnocení, ve kterém zpracovatel i na základě požadavku spolků bude muset mimo jiné:
- Zpracovat nulovou variantu bez stavby nových reaktorů a vyhodnotit její dopady na životní prostředí ve srovnání se záměrem, porovnat také záměr nových reaktorů s alternativním způsobem výroby elektřiny.
- Vyhodnotit celý životní cyklus nového jaderného zdroje včetně ukončení provozu a vyřazování.
- Prokázat, že nehody s tavením aktivní zóny reaktoru, které by vedly k velkým únikům a evakuaci obyvatel, budou prakticky vyloučeny.
- Jednoznačně definovat potřebu nového jaderného zdroje na odběr chladící vody se zohledněním vlivu klimatické změny (a tedy i, zda bude potřeba nová nádrž).
- Vyhodnotit vliv výpustí radioaktivního tritia do povrchových vod včetně vyhodnocení jeho genotoxicity pro vodní organismy.
- Specifikovat dopravní trasy a vyhodnotit intenzity a dopady dopravy na okolní sídla v průběhu stavby.
Edvard Sequens z Calla – Sdružení pro záchranu prostředí řekl: „Dobré závěry zjišťovacího řízení jsme zažili již v případě hodnocení nových reaktorů v Temelíně. Jenže zpracovatel hodnocení je pak ignoroval a Ministerstvo životního prostředí takový postup akceptovalo, výsledkem je dodnes se táhnoucí soudní spor.“
Monika Machová Wittingerová ze sdružení Jihočeské matky řekla: „Pokud bude dokumentace zpracována podle závěrů zjišťovacího řízení opravdu objektivně, vyplyne z ní, že při budování nových jaderných bloků jasně převažují negativa nad pozitivy.“

Další informace mohou poskytnout:
Edvard Sequens, energetický konzultant Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz
Monika Machová Wittingerová, Jihočeské matky, 603 516 603, jihoceske.matky@ecn.cz


Poznámky:
[1] Závěr zjišťovacího řízení, všechna došlá vyjádření i podklady jsou k dispozici zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP469

28. prosince 2016

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína