Jihočeské matky

občanské sdružení

Otevřený dopis evropskému komisaři pro energetiku

26.4.2010
Autor: JČM
img
Sdružení Jihočeské matky, Calla, Hnutí Duha a Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí dnes zasílají evropskému komisaři pro energetiku Güntherovi Oettingerovi dopis týkající se plánované dostavby dvou bloků ve slovenské jaderné elektrárně Mochovce. V otevřeném dopise komisaře informují o závažných bezpečnostních nedostatcích této elektrárny a žádají ho o zahájení jednání o tomto sporném projektu na půdě Evropské komise.

Jaderná elektrárna Mochovce, respektive její nedokončené jaderné bloky, které by podle plánu měly být dostavěny v letech 2012 a 2013, však současnému stavu vědy a techniky ani zdaleka neodpovídají. V Evropě bohužel neexistují jednotné právně závazné bezpečnostní standardy pro výstavbu a provozování jaderných elektráren. Všeobecně však platí, že by jaderné elektrárny měly dosahovat technických a bezpečnostních parametrů odpovídajících stávajímu stavu vědy a techniky.

Při dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce se nepočítá ani s dosažením standardu požadovaného pro reaktory VVER-440/213 (podle klasifikace IAEA) Na to, že 3. a 4. blok JE Mochovce nemůže dosáhnout jejich úrovně, upozorňuje i slovenský státní dozor nad jadernou bezpečností. Tyto reaktory nejsou vybaveny ochrannou obálkou - kontejnmentem, která má za úkol jednak chránit okolí elektrárny před únikem radioaktivních látek a jednak chránit zařízení před účinky zvenčí (např. pád letadla, tlaková vlna apod.).

Sovětský projekt elektráren s reaktory VVER 440/213, vznikal v sedmdesátých letech, kdy se bezpečnostní standard sovětských reaktorů musel přiblížit standardům uznávaným v západních zemích. Elektrárny byly proto vybaveny bezpečnostními systémy, které mají zvládnout havárii vyvolanou prasknutím hlavního cirkulačního potrubí primárního okruhu - požadavek obvyklý i u dnešních jaderných elektráren. Kontejnment však součástí projektu není.

„Není náhoda, že se na vás s tímto dopisem obracíme v den smutného výročí havárie v jaderné elektrárně Černobyl. Jaderná elektrárna Mochovce je sice po technické stránce odlišným zařízením, přesto však s sebou nese riziko možné havárie s únikem radionuklidů. Z důvodu výše zmíněných závažných bezpečnostních nedostatků není toto riziko zanedbatelné. Domníváme se, že v hustě obydlené Evropě by stavba takového zařízení neměla dostat zelenou,“ uvádějí zástupci nevládních organizací.

Kontakty:

Monika Machová Wittingerová, Jihočeské matky, tel. 603 516 603

Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, tel. 602 282 399

Martin Sedlák, Hnutí DUHA, tel.: 737 128 471

Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, tel.: 777 006 241

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína