Jihočeské matky

občanské sdružení

Podnět - prošetření kvality podzemních a povrchových vod v lokalitě jaderné elektrárny Temelín.

5.1.2001
Sdružení Jihočeské matky podává podnět České inspekci životního prostředí, aby prošetřila kvalitu podzemních a povrchových vod v lokalitě jaderné elektrárny Temelín a v jejím okolí. V této oblasti již došlo dvakrát k úniku nemalého množství oleje z olejového hospodářství turbíny prvního bloku. (6.8.2000 se jednalo o únik mazacího oleje z hlavní olejové nádrže turbíny, 22.12.2000 došlo k úniku oleje díky prasklému těsnění v systému regulačního oleje v turbíně.)
Sdružení Jihočeské matky podává podnět České inspekci životního prostředí, aby prošetřila kvalitu podzemních a povrchových vod v lokalitě jaderné elektrárny Temelín a v jejím okolí. V této oblasti již došlo dvakrát k úniku nemalého množství oleje z olejového hospodářství turbíny prvního bloku. (6.8.2000 se jednalo o únik mazacího oleje z hlavní olejové nádrže turbíny, 22.12.2000 došlo k úniku oleje díky prasklému těsnění v systému regulačního oleje v turbíně.)

Areál jaderné elektrárny Temelín se nachází přímo na rozvodí Vltavy a Blanice. Převážná část lokality spadá do povodí Vltavy a tímto směrem je i areál jaderné elektrárny Temelín odvodňován. Jedná se o malé potoky Rachačku, Strouhu, Hradní strouhu, Palečkův potok, Bohunický potok a Karlovku, které pramení v lokalitě jaderné elektrárny nebo v jejím těsném okolí a ústí přímo do Vltavy. Menší část areálu v jihozápadní části se okrajově dotýká pramenné oblasti Temelínského potoka. Tento potok ústí zleva do Bílého potoka. Vzhledem k propojení obou povodí v soustavě rybníků u Dívčic, může být toto povodí odvodňováno jak do Bezdrevského potoka a tím do Vltavy, tak i do Blanice přes Radomilický potok. Režim podzemních vod mělkého oběhového systému ve zvětralinovém pokryvu je charakterizován pomalým oběhem podzemních vod, které jsou doplňovány přímo srážkami. Mělké podzemní vody jsou v hloubce 1-5 m pod povrchem. Výškově dominující poloha areálu jaderné elektrárny Temelín na rozvodí vede k tomu, že i podzemní vody se z plochy paroviny roztékají prakticky všemi směry. ( Celý odstavec - citace z "Předprovozní bezpečnostní zprávy pro 1. blok JETE - prosinec 1999").

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádáme, aby lokalita jaderné elektrárny Temelín byla Českou inspekcí životního prostředí prošetřena ve vztahu ke kvalitě podzemních a povrchových vod, aby byla prověřena funkčnost dešťové kanalizace a aby byly také řádně prověřeny informace uváděné vedením JETE v případě úniků oleje. Nestačí jen konstatování, že 6.8.2000 uniklo nezjištěné množství oleje do dešťové kanalizace a k ohrožení životního prostředí nedošlo. 22.12. 2000 již informace o množství oleje zcela chybí.
Dále žádáme, abychom o celém postupu prošetřování podnětu byly průběžně informovány a byl nám sdělen výsledek šetření. V případě, že ČIŽP zahájí řízení podle zákona č. 114/92 Sb., přihlašujeme se jako účastníci řízení.

Za Sdružení Jihočeské matky
Ing. Eva Hlasová

Na vědomí:
Ministerstvo životního prostředí
Ministr Miloš Kužvart
Náměstkyně ministra - sekce technické ochrany životního prostředí, Eva Tylová
Náměstek ministra - sekce ekologické politiky, Lubomír Petružela

Vršovická 65
110 00 Praha 10

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...