Jihočeské matky

občanské sdružení

POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE SPUŠTĚNÍ JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

1.1.2000
Autor: JČM
<B>Zaměření studie </B><BR><BR>
Analýza je strukturovaná tak, aby poskytla základní informace týkající se postojů občanu ČR k otázce spuštění jaderné elektrárny Temelín. Studie vycházela ze dvou základních otázek, které byly zadány klientem. Má charakter materiálové zprávy, tj. převažují data a grafy nad komentáři.
<BR><BR>
<B>Sběr dat </B><BR>
Vstupní údaje jsou výsledkem terénního šetření na reprezentativním vzorku populace starší 15 let. Sběr dat se uskutečnil metodou standardizovaných osobních rozhovorů (face to face) pomocí dotazníku. Velikost vzorku byla 1030 respondentů. Terénní šetření proběhlo mezi 8.- 13. říjnem 2000.

Zpracování dat
Dotazníky byly kódovány týmem speciálně vyškolených kodérů a zpětně kontrolovány. Vstup dat proběhl dvakrát s cílem vyloučit chyby při práci operátorů. Statistické zpracování bylo provedeno v programu SPSS. Grafy a tabulky jsou zpracovány v programu MS Word a MS Excel. celková studie je obsažena v odkazu uvedeném níže

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína