Jihočeské matky

občanské sdružení

PŘEKÁŽÍ ZELEŇ U ZELENÉ RATOLESTI?

9.4.2014
img
Kvůli lidské bezohlednosti bude muset být zlikvidován téměř dvěstě let starý jedlovec kanadský,
rostoucí u parkoviště v zahradní restauraci “U Zelené ratolesti”, zvané též kdysi “U zelené větve”, součásti nejstaršího domu Husovy ulice, kde byla od roku 1837 nejsevernější zastávka Gerstnerovy koněspřežní dráhy z Budějovic do Lince.

Jedlovec kanadský je dlouhověký druh, který se v příznivých podmínkách dožívá několika set let. Možná ten strom na místě rostl už v roce 1821, kdy tu nechal otec Vojtěcha Lanny Tadeáš postavit stejnojmenný zájezdní hostinec. Přetrval tak řadu majitelů a uživatelů, kromě otce i syna Lanny např. známého průmyslníka Poráka, rodinu Zátků, pravidelné akce Sokola a od roku 1903 též “elektrické divadlo” - jak se tehdy nazýval biograf. Strom tu bez úhony přečkal dokonce i přírodě nepřející komunistický režim do roku 1989.
Nyní je majitelkou objektu jakási pražská akciová společnost. Těžko dnes dohledat, kdy se zde prováděly poslední terénní úpravy pro rozšíření parkovacích míst. Každopádně - ti “budovatelé”, kteří při výkopových pracech pro zabetonování parkoviště necitlivě zasáhli do kořenového systému jedlovce, mají na svědomí, spolu se škodlivými imisemi z dopravy, postupné odumírání stromu
až k dnešnímu stavu, kdy silně proschlý jehličnan musí být pokácen z důvodu jeho snížené stability.
Promlčecí lhůta pro udělení pokuty za poškození stromu byla zmeškána a tak pachatelé zůstanou nepotrestáni.
Lze jen doufat, že stejný osud nepostihne také vzrostlé lípy v zahradní restauraci, které zabírají prostor, kam by se vešla další místa k sezení. Mohlo by se stát, že by se tak vyhlášená restaurace časem ocitla zcela bez jediné zelené ratolesti. Ostatně - mnohým konzumentům by to zřejmě tak moc nevadilo - mohla by přece dál existovat pod nějakým nic neříkajícím italským, anglickým či mexickým názvem.

V dubnu 2014 Jaroslava Brožová

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína