Jihočeské matky

občanské sdružení

Připomínky k nové politice územního rozvoje České republiky

25.9.2008
Autor: JČM
PÚR ČR 2008 je nástrojem územního plánování, který stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a navazuje na politiku územního rozvoje z roku 2006. Celý tento dokument byl posouzen podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování na životní prostředí (EIA). Návrh PÚR ČR 2008 bude do konce tohoto roku předložen vládě ke schválení. Sdružení Jihočeské matky podávají dne 25.09.2008 na Ministerstvo pro místní rozvoj připomínky k nové politice územního rozvoje České republiky (dále PÚR).

„Dokumentaci PÚR včetně posouzení vlivů na životní prostředí jsme prostudovaly a dnes předáváme Ministerstvu pro místní rozvoj naše připomínky,“, říká Monika Machová – Wittingerová.

    Sdružení požaduje, aby do PÚR nebyly zahrnuty následující lokality a záměry:
  • lokality určené pro možnou výstavbu jaderných elektráren
  • koridor pro výstavbu vedení vysokého napětí v trase Kočín – Mírovka
  • lokality určené pro výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva
  • záměr výstavby mezinárodního letiště v Českých Budějovicích

„Politika územního rozvoje je stěžejním nástrojem územního plánování od kterého se bude odvíjet prosazování řady projektů, které budou ovlivňovat životní prostředí v dlouhodobém časovém horizontu. Věříme proto, že Ministerstvo pro místní rozvoj bude nejen našim připomínkám, ale připomínkám veřejnosti obecně, věnovat patřičnou pozornost,“ říká Monika Machová – Wittingerová.

Kontakt:

Ing. Monika Machová – Wittingerová, tel.: 603 516 603

přílohy

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína