Jihočeské matky

občanské sdružení

Problém s bezpečnostními kontrolami v JE Dukovany

16.11.2015
Jaderná elektrárna Dukovany řeší problém s bezpečnostními kontrolami. U potrubí v nejaderné i v jaderné části byly zjištěny nekvalitní rentgenové snímky. Podle informací z dnešního vydání Respektu byly „snímky trubek rozmazané, někdy byl místo potřebných tří různých snímků jednoho svaru jen okopírován stejný snímek a některé svary hrozící netěsností byly označeny jako bezchybné.“ Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová uvedla pro Respekt, že není vyloučené záměrné zanedbání kontrol, aby se zkrátila doba odstávky.
"Jaderná elektrárna Dukovany bývá často označována za velmi bezpečnou
jadernou elektrárnu, která bezproblémově pracuje 30 let. Je otázkou,
do jaké míry lze podkladům a zprávám, na základě kterých provozovatel
JEDU toto tvrdí, důvěřovat. Ve světle posledních zjištění jen velmi
těžko," říká Monika Machová Wittingerová.

Jaderná elektrárna Dukovany žádá v současné době o udělení licence k
provozu za dobu své plánované životnosti. Prodloužení provozu se má
obejít bez posouzení v rámci zákona 100/2001 Sb. (EIA). Tuto
skutečnost kritizují české i zahraniční nevládní organizace.

„V souvislosti s trhlinami na potrubí je také třeba si položit otázku,
v jakém stavu jsou důležité součásti elektrárny po třiceti letech
provozování. Navýšení výkonu elektrárny z původních 1670 MW na 2000
MW, které provozovatel dokončil předloni je také poněkud v rozporu s
plány na prodloužení provozu - vyšší výkon znamená vyšší zatěžování
reaktorové nádoby, a tím zkrácení její životnosti. Vedle reaktorové
nádoby jsou to právě potrubní soustavy, které jsou provozem
elektrárny nejvíce namáhány,“ doplňuje Daniela Magersteinová.

Příklady falšování bezpečnostních kontrol ve světě:
Zaměstnanci americké elektrárenské společnosti FirstEnergy Corp.
záměrně falšovali údaje o rozsáhlé trhlině (6 palců) v plášti
nukleárního reaktoru v elektrárně Davis-Besse ve státě Ohio (USA).
Společnost souhlasila se zaplacením pokut v celkové výši 28 milionů
dolarů a přislíbila ministerstvu spravedlnosti spolupráci při
administrativních procesech a kriminálním vyšetřování.

Podobný, ale mnohonásobně rozsáhlejší atomový skandál postihl před
časem největší japonskou energetickou společnost Tokyo Electric Power,
když na základě upozornění bývalého zaměstnance bylo prokázáno
zfalšování minimálně 29 záznamů o inspekcích prováděných od roku 1990.
Firma vzhledem ke svému obrovskému dluhu 100 miliard dolarů zatajovala
po léta trhliny v plášti dokonce dvanácti svých nukleárních reaktorů.
Následně provedené kontroly prokázaly podobně skandální chování také u
dalších provozovatelů japonských jaderných elek tráren Tohoku Electric
a Chubu Electric.

Kontakt: ing. Monika Machová Wittingerová, tel.: 603 516 603

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína