Jihočeské matky

občanské sdružení

Problematika skladovaní vyhořelého jaderného paliva

5.3.2001
Sdružení Jihočeské matky se věnuje i problematice ukládání vyhořelého jaderného paliva v České republice. V předloňském roce jsme se účastnily procesů posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) u staveb meziskladu vyhořelého jaderného paliva (dále VJP) v Dukovanech a centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva ve Skalce.
Sdružení Jihočeské matky se věnuje i problematice ukládání vyhořelého jaderného paliva v České republice. V předloňském roce jsme se účastnily procesů posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) u staveb meziskladu vyhořelého jaderného paliva (dále VJP) v Dukovanech a centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva ve Skalce. V procesu EIA na mezisklad VJP v Dukovanech (jedná se o rozšíření stávajícího skladu v areálu jaderné elektrárny Dukovany pro VJP z této elektrárny, neboť se předpokládá, že bude její provoz prodloužen) vydalo Ministerstvo životního prostředí kladné stanovisko. Stavebním úřadem v Dukovanech bylo zahájeno územní řízení a bylo vydáno územní rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí se Sdružení Jihočeské matky odvolalo (k Ministerstvu pro místní rozvoj v Brně) a vzhledem k tomu, že toto odvolání nebylo akceptováno, podalo sdružení na toto ministerstvo žalobu. V současné době čekáme, jak se soud s naší žalobou vypořádá a jaký dopad to bude mít na osud meziskladu v Dukovanech.
Hlavní připomínky Sdružení Jihočeské matky k meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Dukovanech byly následující:

není znám konkrétní typ kontejneru pro skladování VJP

dosud není schválená koncepce nakládání s vyhořelým jaderným palivem v České republice, do té doby je předčasné uvažovat s výstavbou meziskladu v Dukovanech

plánovaný objekt není dostatečně zabezpečen proti pádu těžké vojenské techniky a zemětřesení

neuvažuje se s variantou, že po uplynutí životnosti meziskladu (mezisklad je konstruován na životnost 50 až 60 let) nebude nalezeno trvalé úložiště pro VJP

Průběh řízení u centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva Skalka (má sloužit pro VJP z jaderných elektráren Dukovany a Temelín) je poněkud zajímavější. Ministerstvo životního prostředí vydalo totiž v procesu EIA zamítavé stanovisko k umístnění centrálního skladu vyhořelého paliva v lokalitě Skalka. Stavební úřad v Bystřici nad Pernštejnem zahájil územní řízení, kterého se Sdružení Jihočeské matky účastnilo. Stavební úřad v nejbližších dnech buď územní rozhodnutí vydá, nevydá nebo řízení přeruší. Jsme zvědavé, jak se stavební úřad vypořádá s negativním stanoviskem ministerstva životního prostředí. Ve svém rozhodování by totiž měl stanovisko z procesu EIA vzít do úvahy. V rámci jednání o umístnění centrálního skladu VJP ve Skalce probíhalo řízení o zásahu do významného krajinného prvku, v tomto případě řeky Nedvědičky. Ačkoli má naše sdružení již od roku 1997 podanou generální žádost o poskytování informací týkajících se ochrany přírody a krajiny na městském úřadě Bystřice nad Pernštejnem, opomněl nás tento úřad o tomto řízení informovat a vydal rozhodnutí. Proto jsme se odvolaly. Toto odvolání bude pravděpodobně důvodem, proč stavební úřad řízení přeruší.
Hlavní připomínky Sdružení Jihočeské matky k centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva v lokalitě Skalka byly následující:

dosud není schválená koncepce nakládání s vyhořelým jaderným palivem v České republice, do té doby je předčasné uvažovat s výstavbou centrálního skladu

nelze jednoznačně vyloučit možnost ovlivnění skladu zatopenými důlními díly (průsaky vod), tato skutečnost snižuje vhodnost lokality pro vybudování skladu

není vyhodnocen vliv dopravy kontejnerů s VJP

není znám konkrétní typ kontejneru pro skladování VJP Jednání k územnímu řízení bylo zajímavé i z toho hlediska, že jsme se dozvěděly zajímavou informaci přímo z úst zástupce ČEZu a to, že se počítá s výstavbou meziskladu pro VJP přímo v areálu jaderné elektrárny Temelín (bude zde skladováno vyhořelé jaderné palivo z jaderné elektrárny Temelín).


O dalším vývoji v otázce skladování vyhořelého jaderného paliva v České republice vás budeme dále informovat.


Ing. Monika Wittingerová


Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...